A A A
  • Medycyna Weterynaryjna
    Medycyna Weterynaryjna

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletnich członków naszej społeczności

 

śp. prof. dr. hab. Jerzego Antychowicza,

śp. prof. dr. hab. Krzysztofa Kostro

i

śp. prof. dr hab. Wandy Barbary Borzemskiej

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Societas Polona Scientiarum Veterinariarum
Polish Society of Veterinary Sciences

Zarząd Główny PTNW
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,         
fax. 0-22 59 31 606
ptnw@sggw.pl

 

Medycyna Weterynaryjna

Czasopismem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych jest Medycyna Weterynaryjna.

Czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej oraz biologii stosowanej, założone w 1945 r. przez Wydział Weterynaryjny UMCS w Lublinie. Wydawane z dotacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referowane w: AGRIS, Biological Abstracts, Biosis Previews, Chemical Abstracts, ISI Alerting Services, Master Journal List, Food Science and Technol. Abstr., Veterinary Bulletin, Index Copernicus, Index Veterinarius, Scopus, FISHLIT/Fisheries Review, Revue of Medical and Veterinary Mycology.

 

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kól Naukowych jest organizowany corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!

http://www.studentweterynarii.pl/