A A A
  • Medycyna Weterynaryjna
    Medycyna Weterynaryjna

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI KONGRES PTNW

 

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Societas Polona Scientiarum Veterinariarum

Polish Society of Veterinary Sciences

 

 

 

Zarząd Główny PTNW
ul. Nowoursynowska 159c pok. 64, 02-776 Warszawa,         
fax. 0-22 59 31 606
ptnw@sggw.pl

 

Medycyna Weterynaryjna

Czasopismem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych jest Medycyna Weterynaryjna.

Czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej oraz biologii stosowanej, założone w 1945 r. przez Wydział Weterynaryjny UMCS w Lublinie. Wydawane z dotacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referowane w: AGRIS, Biological Abstracts, Biosis Previews, Chemical Abstracts, ISI Alerting Services, Master Journal List, Food Science and Technol. Abstr., Veterinary Bulletin, Index Copernicus, Index Veterinarius, Scopus, FISHLIT/Fisheries Review, Revue of Medical and Veterinary Mycology.

 

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kól Naukowych jest organizowany corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!

http://www.studentweterynarii.pl/