A A A
  • Medycyna Weterynaryjna
    Medycyna Weterynaryjna

Strona główna

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

W SPRAWIE

PRZENOSZERNIA WIRUSA SARS-CoV-2  ZE ZWIERZĄT NA LUDZI

 

 

 

 

 

XVI KONGRES PTNW

 

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Societas Polona Scientiarum Veterinariarum

Polish Society of Veterinary Sciences

 

 

 

Zarząd Główny PTNW
ul. Nowoursynowska 159c pok. 64, 02-776 Warszawa,         
fax. 0-22 59 31 606
ptnw@sggw.pl

 

Medycyna Weterynaryjna

Czasopismem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych jest Medycyna Weterynaryjna.

Czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej oraz biologii stosowanej, założone w 1945 r. przez Wydział Weterynaryjny UMCS w Lublinie. Wydawane z dotacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referowane w: AGRIS, Biological Abstracts, Biosis Previews, Chemical Abstracts, ISI Alerting Services, Master Journal List, Food Science and Technol. Abstr., Veterinary Bulletin, Index Copernicus, Index Veterinarius, Scopus, FISHLIT/Fisheries Review, Revue of Medical and Veterinary Mycology.

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kól Naukowych jest organizowany corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!