51 Konferencja poświęcona AKTUALNYM PROBLEMOM W PATOLOGII DROBIU

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

wraz

z Sekcją Fizjologii i Patologii Ptaków

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

mają zaszczyt zaprosić na

51 Konferencję Naukową poświęconą

AKTUALNYM PROBLEMOM

W PATOLOGII DROBIU

Konferencja odbędzie się w dniu 2 lipca (piątek) 2021 r.

 w godzinach od 9:30-17:30, w trybie zdalnym/online

Rejestracja i więcej informacji na stronie

www.wroclawkonferencjadrobiarska.pl
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

2 lipca, 2021r.

9:30Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Alina Wieliczko – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Wojciech Niżański – Przewodniczący Rady Dyscypliny Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Andrzej Gaweł, dr Maciej Kuczkowski
9:45-10:30dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor Instytutu (PIWet-PIB, Puławy): Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Europie i Polsce – aktualna sytuacja i perspektywy na przyszłość
10:30-10:45dyskusja
10:45-11:20dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, profesor Instytutu (PIWet-PIB Puławy): Różnorodność koronawirusów u przedstawicieli gromady Aves występujących na terenie Polski
11:20-12:05dr Francesco Prandini (Boehringer Ingelheim): Choroba Mareka – PREVEXXION®- najnowsze osiągnięcie w profilaktyce
12:05 -12:25dyskusja
12:25 -13:00dr hab. Wojciech Kozdruń, profesor Instytutu (PIWet-PIB Puławy): Wyniki badań w kierunku choroby Mareka w latach 2019-2020 oraz ich interpretacja
13:00-13.15mgr. Magdalena Siedlecka (UP Wrocław): Zakażenia parwowirusowe drobiu wodnego – nowy czy stary problem
13.15-13:50lek. wet. Tomasz Kwiatkowski (CEVA): Global Protection Service(GPS) – wyniki obserwacji IBv, IBDv i NDv na fermach drobiu w Polsce
13:50-14:10dyskusja
14:15-15:15Przerwa obiadowa
     Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Alina Wieliczko, dr Anna Woźniak-Biel
15:15-15:50dr hab. Grzegorz Tomczyk, profesor Instytutu (PIWet-PIB Puławy), prof. dr hab. Andrzej Koncicki (UWM Olsztyn): Aktualna sytuacja w zakresie zakażeń Salmonella spp. u drobiu w kraju na etapie produkcji pierwotnej i  w produktach drobiarskich
15:50-16:05dyskusja
16:05-16:20dr Maciej Kuczkowski  (UP Wrocław): Różnicowanie Salmonella Gallinarum i Salmonella Pullorum metodą MALDI-TOF
16:20-16:35mgr. Magdalena Karwańska (UP Wrocław): Znaczenie Gallibacterium anatis w patologii drobiu
16:35-16:50lek. wet. Gustaw Szafraniec (SGGW Warsawa): BCO – nowe spojrzenie na „stary” problem u drobiu 
16:50-17:05prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (SGGW Warszawa): Jak poprawnie diagnozować pionowe zakażenia adenowirusowe w stadach brojlerów kurzych
17:05-17:20Dyskusja Zakończenie konferencji – prof. dr hab. Alina Wieliczko
Rozmiar czcionki
Kontrast