A A A

2015 - nagrody za rok 2014

 

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

za 2014 rok

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej – za cykl prac

 

Nagroda I stopnia

 

za cykl 3 prac dotyczących badań nad odpowiedzią immunologiczną oraz odpowiedzią ostrej fazy w przebiegu eksperymentalnych zakażeń podtypem H3N2 oraz H1N1wirusa grypy świń:

 

1/ dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, lek. wet. Krzysztof Kwit, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, prof. dr hab. Cezary Kowalski, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: Local and systemic immune response in pigs during subclinical and clinical swine Influenza infection – Research in Veterinary Science 97, 2014

 

2/ dr hab, Małgorzata Pomorska-Mól, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, lek. wet. Krzysztof Kwit, lek. wet. E. Czyżewska, lek. wet. A. Dors, dr Jarosław Rachubik, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: Immune and inflammatory response in pigs during acute influenza caused by H1N1 swine influenza virus – Archives of Virology 159, 2014 3/ dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, lek. wet. Krzysztof Kwit, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel: Analysis of the acute-phase protein response in pigs to clinical and subclinical infection with H3N2 swine influenza virus - Influenza and other Respiratory Viruses 8, 2014

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej

 

Nagroda I stopnia

 

Magdalena Hulanicka, Magdalena Gancarz, Marta Parzeniecka-Jaworska, Michał Jank: The transcriptomic profile of peripheral blond nuclear cells in dogs with heart failure – BMC Genomics 15, 2014.

 

Nagroda II stopnia

 

dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, lek. wet. Krzysztof Kwit, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: The effect of doxycycline treatment on the postvaccinal immune response in pigs – Toxicology and Applied Pharmacology 278, 2014

 

Nagroda III stopnia

 

 • Joanna Mucha, Kinga Majchrzak, Bartłomiej Taciak, Magdalena Król; MDSCs mediate angiogenesis and predispose canine mammary tumor cells for metastasis via IL-28/IL – 28 RA /IFN- / signaling - PLOS ONE 7, 2014
 • lek. wet. Natalia Ziółkowska, prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, lek. wet. Wojciech Petryński, lek. wet. Katarzyna Palkowska, dr Magdalena Prusik, mgr Krystyna Targońska, dr hab. Zygmunt Giżejewski, prof. dr hab. Barbara Przybylska – Gornowicz: Light and elektron microscopy of the euro pean Beaver /Castor fiber/stomach reveal unique morphological features with possible general biological significance - PLOS ONE 4, 2014
 • Monika Michałowska, Stanisław Winiarczyk, Łukasz Adaszek, Wojciech łopuszyński, Zbigniew Grądzki, Brian Salmons, Walter H. Guenzburg – PhaseI/II clinical trial of encapsulated, cytochrome P 450 expresing cells, PLOS ONE, july 2014, volume 9.

 

 

Wyróżnienia

 

 • prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, mgr inż. Szczepoan Mikołajczyk, mgr Małgorzata Warenik-Bany, mgr Sebastian Maszewski, dr Paweł Struciński: Soil as a source of dioxin contamination in eggs from free-range hens on a polish farm – Science of the Total Environment 466-467, 2014
 • Magdalena Rzewuska, Lucjan Witkowski, Agata Cisek, Ilona Stefańska, Dorota Chrobak, Elżbieta Stefaniuk, Magdalena Kizerwetter-Świda: Characterization of Rhodococcus equi Isolated from submaxillary lymph nodes of wild boars /Suis scrofa/, red deer /Cervus relaphus/ and roe deer /Capreolus capreolus/ - Veterinary microbiology 172, 214
 • dr Dariusz Wasyl, dr Andrzej Hoszowski, mgr Magdalena Zając: Prevalence and characterisation of quinolone resistance mechanisms in Salmonella spp. – Veterinary Microbiology 171, 2014
 • dr hab. Krzysztof Niemczuk, dr Monika Szymańska-Czerwińska, dr hab. Krzysztof
  Śmietanka, mgr Łukasz Bocian: Comparison of diagnostics potential of serological, molecular and cell culture methods for detection of Q fever in
  ruminants - Veterinary Microbiology 171, 2014

 

 

W kategorii za wybitną monografię z zakresu nauk weterynaryjnych

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

Cytokines and Disease, Hindawi Publishing Corporation; Mediators of Inflammation 2014

 

Za rozdział w monografii

 

 

W kategorii za pracę habilitacyjną

 

dr hab. lek. wet. Magdalena Król: Molekularne interakcje zachodzące w obrębie
mikrośrodowiska nowotworowego sutka suk, 2014.

 

W kategorii za pracę doktorską

 

dr Jowita Samanta Niczyporuk: Molekularna charakterystyka adenowirusów oraz ich
wpływ na skuteczność szczepień przeciwko chorobie Mareka, 2014.

 

 

W kategorii za doniesienie kazuistyczne

 

dr Joanna Wojtacka, prof. dr hab. Józef Szarek, dr Izabela Babińska, dr Mariusz
Felsmann, lek. wet. Emilia Strzyżewska, lek. wet. Anna Szrek-Bęska, mgr Krystyna Dublan,
prof. dr hab.
Jan Miciński: Sodium carbonate intoxication on a chinchilla /Chinchilla
lanigera/ farm: a case report – Veterinarni Medicina 2, 2014

 

 

W kategorii za wybitną monografię z zakresu nauk weterynaryjnych ogłoszoną w „Medycynie Weterynaryjnej”

 

Bukowska D., Kempisty B., Ciesiółka S., Piotrowska H., Antosik P., Jaśkowski J. M., Nowicki M.: Rola hormonów oraz czynników wzrostowych w implantacji zarodków u ssaków. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70(3), 157-160.