A A A

2017 - nagrody za rok 2016

 

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za rok 2016

 

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 

Nagroda I stopnia

 

A) Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, Paweł Struciński, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Jarosław Rachubik, Marek Pajurek. Pentachlorophenol from an old henhouse as a dioxin source in eggs and related human exposure. Environmental Pollution, 2016, 208, 404–412; IF=5,929

 

B) Paula Kiełbik, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Ewelina Wolska, Bartłomiej S. Witkowski, Mikołaj A. Gralak, Zdzisław Gajewski, Marek Godlewski, Michał M. Godlewski. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine (Nanotechnology, Biology, and Medicine), DOI: 10.1016/j.nano.2016.11.002; IF=5,671

 

Nagroda II stopnia

 

A) Małgorzata Warenik-Bany, Paweł Struciński, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. Dioxins and PCBs in game animals: Interspecies comparison and related consumer exposure. Environment International, 2016, 89–90, 21–29; IF= 4,839

 

B) Marta Magdalena Piątkowska, Piotr Jedziniak, Jan Żmudzki. Multiresidue method for the simultaneous determination of veterinary medicinal products, feed additives and illegal dyes in eggs using liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Food Chemistry 2016, 197, 571-580 , IF= 4,052

 

Nagroda III stopnia

 

A) Tomasz Kiljanek, Alicja Niewiadowska, Stanisław Semeniuk, Marta Gaweł, Milena Borzęcka, Andrzej Posyniak. Multi-residue method for the determination of pesticides and pesticide metabolites in honeybees by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry - honeybee poisoning incidents. Journal Of Chromatography A, 2016, 1435, 100-114. IF = 3,926

 

B) Waldemar Paszkiewicz, Iwona Kozyra, Ewelina Bigoraj, Monika Ziomek, Artur Rzeżutka. A molecular survey of farmed and edible snails for the presence of human enteric viruses: Tracking of the possible environmental sources of microbial mollusc contamination. Food Control 2016, 69, 368-372, IF= 3,388

 

Wyróżnienie

 

A) Katarzyna Antonina Szcześniak; Anna Ciecierska, Piotr Ostaszewski, Tomasz Sadkowski. Characterisation of equine satellite cell transcriptomic profile response to β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB). British Journal of Nutrition, 2016, 116: 1315-1325. IF=3,311

 

B) Anna Litwiniuk, Barbara Pijet, Maja Pijet-Kucicka, Małgorzata Gajewska, Beata Pająk, Arkadiusz Orzechowski. FOXO1 and GSK-3β Are Main Targets of Insulin-Mediated Myogenesis in C2C12 Muscle Cells. PLoS One, 2016, 11(1):e0146726, DOI: 10.1371/journal.pone.0146726, IF= 3,057

 

C) Maciej Brzeziński, Kamil Bury, Lech Dąbrowski, Piotr Holak, Aleksandra Sejda, Maciej Pawlak, Dariusz Jagielak, Adamiak Zbigniew, Rogowski Jan. The New 3D Printed Left Atrial Appendage Closure with a Novel Holdfast Device: A Pre – Clinical Feasibility Animal Study. PLoS One; 2016 May 24;11(5):e0154559; IF= 3,057

 

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

Nagroda I stopnia

 

Piotr Walczak , Joanna Wojtkiewicz, Adam Nowakowski, Aleksandra Habich, Piotr Holak, Jiadi Xu, Zbigniew Adamiak, Moussa Chehade, Monica S. Pearl, Philippe Gailloud, Barbara Łukomska, Wojciech Maksymowicz, Jeff W.M. Bulte, Mirosław Janowski. Real-time MRI for precise and predictable intra-arterial stem cell delivery to the central nervous system. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism; 2016 Sep 12. 0(00), 1-13, DOI: 10.1177/0271678X16668559; IF= 4,929

 

Nagroda II stopnia

 

A) Marcin Kalinowski, Zbigniew Grądzki, Łukasz Jarosz, Kioyko Kato, Yu Hieda, Tsutomu Kakuda, Shinji Takai. Plasmid profiles of virulent Rhodococcus equi strains isolated from infected foals in Poland. PLoS One 2016 Apr 13;11(4):e0152887. doi: 10.1371/journal.pone.0152887); IF=3,057

 

B) Maciej Guzera, Lidia Szulc – Dąbrowska, Anna Cywińska, Joy Archer, Anna Winnicka. In Vitro influence of mycophenolic acid on selected parameters of stimulated peripheral canine lymphocytes. PLoS ONE (2016), DOI: 10.1371/journal.pone.0154429; IF=3,057

 

Nagroda III stopnia

 

Hanna Leontowicz, Maria Leontowicz, Piotr Latocha, Iwona Jesion, Yong-Seo Park, Elena Katrich, Dinorah Barasch, Alina,Nemirovski, Shela Gorinstein. Bioactivity and nutritional properties of hardy kiwi fruit Actinidia arguta In comparison with Actinidia deliciosa ‘Hayward’ and Actinidia eriantha ‘Bidan’. Food Chemistry, 2016, 196: 281-291; IF= 4,052

 

 

W kategorii za cykl oryginalnych prac ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

 

Nagroda I stopnia

 

Aneta Nowakiewicz, Grażyna Ziółkowska, Przemysław Zięba, Sebastian Gnat, Aleksandra Trościańczyk, Barbara Majer Dziedzic, Krzysztof Tomczuk, Katarzyna Wojtanowicz-Markiewicz, Marta Muszyńska, Łukasz Ulbrych.

 

Prace:

 

  1. Free-living species of carnivorous mammals in Poland: red fox, beech marten, and raccoon as a potential reservoir of Salmonella, Yersinia, Listeria spp. and coagulase-positive Staphylococcus. PloSOne 2016, DOI:10.1371/ journal. pone.0155533; IF= 3,057
  2. Coagulase-positive Staphylococcus isolated from wildlife: Identification, molecular characterization and evaluation of resistance profiles with focus on a methicillin-resistant strain. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2016, 44, 21–28, IF=1,943

 

Nagroda II stopnia

 

Włodzimierz Markiewicz, Marek Bogacki, Michał Blitek, Jerzy Jaroszewski

 

Prace:

 

  1. Comparison of the porcine uterine smooth muscle contractility on days 12-14 of the estrous cycle and pregnancy. Acta Veterinaria Scandinavica, 2016, 58:20; IF= 1,377
  2. β2- and β3-adrenergic receptors stimulation relaxes porcine myometrium in the peri-implantation period. Journal of Animal Science, 2016, 94:4611-4618. IF=2,014

 

Nagroda III stopnia

 

Marcin Wrzosek i wsp.

 

Prace:

 

  1. Paweł Reichert, Zdzisław Kiełbowicz, Piotr Dzięgiel, Bartosz Puła, Marcin Wrzosek, Aneta Bocheńska, Jerzy Gosk. Effect of Collateral Sprouting on Donor Nerve Function After Nerve Coaptation: A Study of the Brachial Plexus. Medical Scientific Monitor, 2016, 22, 387–396. DOI: 10.12659/MSM.895397; IF= 1,433

 

2. Elżbieta Giza, Marta Płonek, Józef Nicpoń, Marcin Wrzosek. Electrodiagnostic studies in canine hypothyroidism with reevaluation after hormone replacement therapy. Acta Veterinaria Scandinavica, 2016, 58, 32, DOI: 10.1186/s13028-016-0212-9; IF=1,377

 

3. Marta Płonek, Marcin Wrzosek, Krzysztof Kubiak, Józef Nicpoń. A comparison of the brainstem auditory evoked response in healthy ears of unilaterally deaf dogs and bilaterally hearing dogs. Vet Res Commun. Epub 2016 Nov 29. doi: 10.1007/s11259-016-9668-3; IF=0,988

 

  1. Marta Płonek, Elżbieta Giza, Artur Niedźwiedź, Marcin Wrzosek. The prevalence of CCSD and phenotype analysis in a cohort of 243 dogs of four breeds assessed using the brainstem auditory evoked response (BAER). Acta Veterinaria Hungarica, 2016, 64, 4, 425–435, DOI: 10.1556/004.2016.040; IF=0,871

 

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda I stopnia

 

Dr Beata Dzięgiel, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

Praca Doktorska składająca się z cyklu 8 monotematycznych publikacji pt: „Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt”, obrona grudzień 2016

 

 

W kategorii za wybitną monografię we współpracy z zespołem międzynarodowym z zakresu nauk weterynaryjnych (nowa kategoria)

 

Nagroda I stopnia

 

Daniel Jay Klionsky, Gajewska Małgorzata, Karin Przyklenk, Roberta A. Gottlieb, Janna L. Morrison, Ilse Vanhorebeek, Guillermo M. Albaiceta. Monografia pt: “Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)”. Współautorstwo w podrozdziale  C.11. Large Animals. Autophagy, 2016; 12(1):1-222. DOI: 10.1080/15548627.2015.1100356, IF=9,108

 

 

W kategorii za wybitną monografię z zakresu nauk weterynaryjnych

 

Nagroda I stopnia

 

Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk. Rozdział pt. The Importance of Extracellular Matrix in Skeletal Muscle Development and Function. In: Composition and Function of the Extracellular Matrix in the Human Body. Monografia w InTech, Rijeka, 2016, pages 3-24

 

Nagroda II stopnia

 

Anna Winnicka, Andrzej Degórski. Atlas Hematologiczny Psów i Kotów. Galaktyka, II wyd., po raz pierwszy z afiliacją SGGW 2016.

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu nauk weterynaryjnych opublikowaną w „Medycynie Weterynaryjnej”

 

Aleksandra Sobczyńska-Rak, Piotr Silmanowicz, Izabela Polkowska pt.: Angiogeneza w nowotworach - czynniki wpływające na rozwój sieci naczyniowej guza oraz ocena neoangiogenezy w preparatach histopatologicznych , Medycyna Weterynaryjna, 2016, 72, 542-548

 

 

W kategorii za najlepszą publikację oryginalną zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodego /do 35 roku życia/ pracownika naukowego

 

Nagroda I stopnia

 

Agata Rybicka, Ceren Eyileten, Bartłomiej Taciak, Joanna Mucha, Kinga Majchrzak, Eva Hellmen, Magdalena Król. Tumour-associated macrophages influence canine mammary cancer stem-like cells enhancing their pro-angiogenic properties. Journal of Physiology and Pharmacology, 67: 491-500, IF=2,804