A A A

2018 - nagrody za rok 2017

 

Kategorie prac oryginalnych

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 

 

Nagroda I stopnia

 

 1. Woźniakowski G, Frączyk M, Kowalczyk A, Pomorska-Mól M, Niemczuk K, Pejsak Z. Polymerase cross-linking spiral reaction (PCLSR) for detection of African swine fever virus (ASFV) in pigs and wild boars. Scientific Reports 2017,7:42903. IF= 4,847, MNISW - 40 pkt.

 

 

 1. Piątkowska M, Gbylik-Sikorska M, Gajda A, Jedziniak P, Błądek T, Żmudzki J, Posyniak A. Multiresidue determination of veterinary medicines in lyophilized egg albumen with subsequent consumer exposure evaluationFood Chem2017 Aug 15;229:646-652. doi: 10.1016/j.foodchem.2017.02.147. IF 4,529; MNiSW - 40 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Gajęcka M, Przybylska-Gornowicz B, Zakłos-Szyda M, Dąbrowski M, LechMichalczuk L, Koziołkiewicz M, Babuchowski A, Zielonka Ł, Lewczuk B, Gajęcki MT. The influence of a natural triterpene preparation on the gastrointestinal tract of gilts with streptozocin-induced diabetes and on cell metabolic activity. Journal of Functional Foods 2017, 33, 11-20. IF 3,144; MNiSW - 45 pkt.

 

 

Nagroda III stopnia

 

1. Szulc-Dąbrowska L, Struzik J, Cymerys J, Winnicka A, Nowak Z, Toka FN, Gieryńska M. The in Vitro Inhibitory Effect of Ectromelia Virus Infection on Innate and Adaptive Immune Properties of GM-CSF-Derived Bone Marrow Cells Is Mouse Strain-Independent. Frontiers in Microbiology 2017 19;8:2539. doi: 10.3389/fmicb.2017.02539. eCollection 2017. IF=4,076, MNiSW - 35 pkt.

 

 1. Gajda A, Jablonski A, Bladek T, Posyniak A. Oral fluid as a biological material for ante-mortem detection of oxytetracycline in pigs by liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65, 494-500; IF = 3,154; MNiSW – 40 pkt.

 

 

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

 

Nagroda I stopnia

 

Stefanie R. Bailey, Michelle H. Nelson, Kinga Majchrzak, Jacob S. Bowers, Megan M. Wyatt, Aubrey S. Smith, Lillian R. Neal, Keisuke Shirai, Carmine Carpenito, Carl H. June, Michael J. Zilliox, Chrystal M. Paulos. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications, 2017, Dec 6;8(1):1961. IF=12,124, MNiSW – 45 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Bulkowska Małgorzata, Rybicka Agata, Senses Kerem M, Ulewicz Katarzyna, Witt Katarzyna, Szymańska Joanna, Taciak Bartłomiej, Klopfleisch Robert, Hellmen Eva, Dolka Izabella, Gure Ali O., Mucha Joanna, Mikow Mariusz, Giziński Sławomir, Król Magdalena. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer 2017; 17:728, DOI 10.1186/s12885-017-3751-1; IF=3,288, MNiSW-30 pkt.

 

 

Nagroda III stopnia

 

Agata Mitura, Krzysztof Niemczuk, Zaręba Kinga, Zając Magdalena., Laroucau Karine, Monika Szymańska-Czerwińska. Free-living and captive turtles and tartoises as carriers of new Chlamydia spp. PlosOne, 2017, 12(9), 1-15, IF=2.806, MNiSW-35 pkt.

 

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

 

 

Nagroda I stopnia

 

1. Piotr Socha, Tomasz Janowski. Comparison of three different fetometric formulas of ICC and BP for calculating the parturition date in a population of German Shepherd. Theriogenology, 2017, 95, 48-53, IF 1,986; MNiSW - 35 pkt;

 

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

 

Nagroda I stopnia

 

 1. Wojtkiewicz J, Rytel L, Makowska K, Gonkowski S. Zinc Transporter 3 (Znt3) as an Active Substance in the Enteric Nervous System of the Porcine Esophagus. Journal of Molecular Neuroscience, 2017, 61:315-324, IF 2,229, MNiSW - 20 pkt.
 2. Wojtkiewicz J, Makowska K, Bejer-Olenska E, Gonkowski S. Co-localization of zinc transporter 3 (ZnT3) with sensory neuromediators and/or neuromodulators in the enteric nervous system of the porcine esophagus. Biometals, 2017, 30:393-403, IF 2,183, MNiSW- 25 pkt.
 3. Krystyna Makowska, Slawomir Gonkowski, Lukasz Zielonka, Michal Dabrowski, Jaroslaw Calka. T2 Toxin-Induced Changes in Cocaine- and Amphetamine-Regulated Transcript (CART)-Like Immunoreactivity in the Enteric Nervous System Within Selected Fragments of the Porcine Digestive Tract. Neurotoxicity Research, 2017, 31:136-147, IF 2,942, MNiSW - 25 pkt.
 4. Makowska K, Obremski K, Zielonka L, Gonkowski S. The Influence of Low Doses of Zearalenone and T-2 Toxin on Calcitonin Gene Related Peptide-Like Immunoreactive (CGRP-LI) Neurons in the ENS of the Porcine Descending Colon. Toxins, 2017, pii: E98, IF 3,03, MNiSW - 35 pkt
 5. A. Mikołajczyk, K. Makowska. Cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide (CART) in the nerve fibers of the porcine gallbladder wall under physiological conditions and after Salmonella Enteritidis lipopolysaccharides administration. Folia Morphologica, 2017, 76:596-602, IF 0,341, MNiSW- 15 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

1. Kielbik PKaszewski JRosowska JWolska EWitkowski BSGralak MAGajewski ZGodlewski MGodlewski MM. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, Tom 13, strony: 843-852. IF=5,720, MNiSW - 40 pkt.

 

2. JarosławKaszewski, Emanuel Borgstrom, Bartłomiej S.Witkowski, ŁukaszWachnicki, PaulaKiełbik, AnnaSlonska, Malgorzata A.Domino, UrszulaNarkiewicz, ZdzislawGajewski, Jean-FrançoisHochepied, Michał M.Godlewski, MarekGodlewski. Terbium content affects the luminescence properties of ZrO2:Tb nanoparticles for mammary cancer imaging in mice. Optical Materials, 2017, Tom 74, strony: 16-26. IF=2,238, MNiSW - 35 pkt.

 

3. Lipiński W, Kaszewski J, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Wide band-gap oxides nanoparticles as potential drug carriers. Medycyna Weterynaryjna, 2017, Tom 73(10), strony: 657-660. IF=0,161, MNiSW - 15 pkt.

 

4. Kiełbik P, Kaszewski J, Witkowski BS, Gajewski Z, Gralak MA, Godlewski MM. Cytometric analysis of Zn-based nanoparticles for biomedical applications. Rozdział w książce - “Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education” Microscopy Book Series #7, 2017. Redakcja: A. Mendez-Vilas. Wydawca: Formatex Research Center (Hiszpania); strony: 89-96.

 

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda I stopnia

 

dr. n. wet. Prochowska Sylwia - cykl publikacji pt: Analiza właściwości oraz kompetencji zapłodnieniowej plemników uzyskanych z cewki moczowej i najądrzy kota domowego; IF=6,233; Punkty MniSW- 110

 

 

 1. Prochowska S, Niżański W, Ochota M, Partyka A. Characteristics of urethral and epididymal semen collected from domestic cats - A retrospective study of 214 cases. Theriogenology, 2015; 84: 1565-71.
 2. Prochowska S, Niżański W, Partyka A. Comparative analysis of in vitro characteristics of fresh and frozen-thawed urethral and epididymal spermatozoa from cats (Felis domesticus). Theriogenology, 2016; 86: 2063-72.; IF: 1,838; MNiSW - 30 pkt.
 3. Prochowska S, Niżański W, Partyka A. Low levels of apoptotic-like changes in fresh and cryopreserved feline semen collected from urethra and epididymis. Theriogenology, 2017; 88: 43-49. IF: 1,838; MNiSW - 30 pkt.
 4. Prochowska S, Niżański W. In vitro fertilizing potential of urethral and epididymal spermatozoa collected from domestic cats (Felis catus). Pol J Vet Sci2017 Mar 28;20(1):19-24. doi: 10.1515/pjvs-2017-0003; IF:0,719; Pkt. MNiS-: 20

 

 

Nagroda II stopnia

 

dr n. wet. Paulina Radwańska, cykl publikacji pt: „Zależność pomiędzy ekspresją kisspeptyn i ich receptorów w przysadce mózgowej a aktywnością osi tyreotropowej w przebiegu zaburzeń dojrzewania płciowego u owiec”; IF = 4,631; Punkty MNiSW - 90

 

 

1. Radwańska P, Kosior-Korzecka U. Relationships between leptin, the KiSS-1/GPR54 system and thyrotropic axis activity in ewe lambs predisposed to the delayed puberty. Research in Veterinary Science 2016, 105, 180-187 ; IF2016 = 1,298; MNiSW2016 = 35 pkt.

 

2. Radwańska P, Kosior-Korzecka U. Relationships between leptin, the KiSS-1/GPR54 system and thyrotropic axis activity in ewe lambs predisposed to the delayed puberty. Small Ruminant Research 2016, 144, 6-16; IF2016 - 0,947; MNiSW2016 - 30 pkt.

 

3. Radwańska P, Kosior-Korzecka U. Effect of leptin on thyroid-stimulating hormone secretion and nitric oxide release from pituitary cells of ewe lambs in vitro. Journal of Physiology and Pharmacology 2014, 65 (1), 145-151; IF2014 - 2,386; MniSW2014 - 25 pkt.

 

 

Nagroda III stopnia

 

Dr Marta Płonek - cykl publikacji pt: “Ocena funkcjonalna i strukturalna szlaków słuchowych u psów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem technik potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAER) oraz rezonansu magnetycznego (MR) ośrodkowego układu nerwowego.”

 

 

 1. Płonek M, Nicpoń J, Kubiak K, Wrzosek M. A comparison of the brainstem auditory evoked response in healthy ears of unilaterally deaf dogs and bilaterally hearing dogs. Vet Res Commun (2017) 41:23–31; IF 1,696; MNiSW - 25 pkt.

 

 

 1. Płonek M, Giza E, Niedźwiedź A, Kubiak K, Nicpoń J, Wrzosek M. Evaluation of the occurrence of canine congenital sensorineural deafness in puppies of predisposed dog breeds using the brainstem auditory evoked response. Acta Veterinaria Hungarica 64 (4), pp. 425–435 (2016); IF 0.814, MNiSW - 20 pkt.

 

 

Kategorie prac przeglądowych

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu nauk weterynaryjnych opublikowaną w „Medycynie Weterynaryjnej”

 

1. Wiesław Niedbalski, Andrzej Fitzner. Occurrence and diagnosis of swine vesicular disease - past and present status. Medycyna Weterynaryjna 2017, 73/4, 197-201 (zgłoszona przez redakcję)

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 

Nagroda I stopnia

 

Naumowicz Karolina, Pajdak Joanna Paulina, Terech-Majewska Elżbieta, Szarek Józef. Intracohort cannibalism and methods for its mitigation in cultured freshwater fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2017, 27(1), s. 193-208; IF 3.575, MNiSW - 45 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Gajęcka Magdalena, dr hab., Zielonka Łukasz, dr hab., Gajęcki Maciej. Activity of zearalenone in the porcine intestinal tract. Molecules 22, 18; IF 2,861; MNiSW - 30 pkt.;

 

Nagroda III stopnia

 

 1. Robert Aleksandrowicz, Bartłomiej Taciak, Magdalena Król. Drug delivery systems improving chemical and physical properties of anticancer drugs currently investigated for treatment of solid tumors. Journal of Physiology and Pharmacology 2017; 68(2): 165-174; IF=2,386; MNiSW - 25 pkt.;
 2. Wernicki Andrzej, Anna Nowaczek, Renata Urban-Chmiel. Bacteriophage therapy to combat bacterial infections in poultry. Virology Journal,2017, 14,179; IF 2,139; MNiSW = 20 pkt.

 

Wyróżnienie

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie. Kosmos (Problemy Nauk Biologicznych) 2017, 66: 153-166, MNiSW -12.

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców

 

 

Nagroda I stopnia

 

Agata Anna Cisek, Iwona Dąbrowska, Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski. Phage Therapy in Bacterial Infections Treatment: One Hundred Years After the Discovery of Bacteriophages. Current Microbiology 2017; 74(2): 277-283. IF=1,322, MNiSW - 20 pkt.

 

 

Kategoria monografii

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

 

Nagroda I stopnia

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, “Cytokines in Skeletal Muscle Growth and Decay” – Rozdział 5 w monografii naukowej zatytułowanej “The Plasticity of Skeletal Muscle. From Molecular Mechanisms to Clinical Applications”. Pod redakcją Ed. Kunihiro Sakuma, Springer Nature, 2017, 113-140, ISBN 978-981-10-3291-2, ISBN 978-981-10-3292-9 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-3292-9

 

 

Nagroda II stopnia

 

Pod redakcją prof. dr. hab. Krzysztofa S. Szkucika, „Mięczaki - potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka", Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2017; 178 stron, 4 pkt MNiKW; ISBN-978-83-62025-33-6

 

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię dydaktyczną

 

Nagroda I stopnia

 

Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak. „Kardiologia psów i kotów w praktyce”, Elamed, Katowice 2017, ISBN 978-83-65883-01-8

 

 

Kategoria - Doniesienia kazuistyczne:

 

Nagroda I stopnia

 

Izabella Dolka, Anna Gruk-Jurka, Piotr Jurka, Beata Dolka, Joanna Bonecka. Disseminated hyaline ring granuloma in the omentum of a dog. Acta Veterinaria Scandinavica 2017; 59: 25. IF=1,472; MniSW - 35 pkt.

 

 

Wyróżnienie

 

1. Dolka I, Giżejewska A, Giżejewski Z, Kołodziejska-Lesisz J, Kluciński W. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal Veterinary Sciences 2017; 20(3): 615-617. IF=0.697; MNiSW - 20 pkt.

 

2. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Gavin McAulay, Artur Fuglewicz, Krzysztof Nowak, Adrian Janiszewski, Piotr Skrzypczak, Marcin Michałek, Alicja Cepiel, Urszula Pasławska. Radiofrequency catheter ablation of concealed accessory pathway of the heart in Labrador Retriever. Medycyna Weterynaryjna 2017, 73 (8), 505-509; IF 0,161; MNiSW - 15 pkt.