A A A

22. 10.2020 godz. 18.00 Wykład prof. dr hab. Iwony Hofman nt." Status, ramy prawne i funkcjonowanie Towarzystw Naukowych w Polsce"

 

22.10.2020 godz. 18.00

 

Wykład prof. dr hab. Iwony Hofman

 

nt." Status, ramy prawne i funkcjonowanie Towarzystw Naukowych w Polsce"

 

Pani Profesor Iwona Hofman jest profesorem nauk humanistycznych, Dziekanem Wydziału Politologii UMCS, Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

 


Wykład można wysłuchać po otrzymaniu linku od: lek.wet. Adam Opałka: adam.opalka@upwr.edu.pl