A A A

50. Jubileuszową Konferencję Naukową „Aktualne problemy w patologii drobiu” 28-30.06.2019

 

 

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

oraz

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić na:

50. Jubileuszową Konferencję Naukową „Aktualne problemy w patologii drobiu”

 

 

Konferencja z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Hotelu Polanica Hotel Resort & Spa w Polanicy-Zdroju.

Przez 50 lat swojej historii organizowana przez nas Konferencja goszcząc rokrocznie wielu znanych wykładowców z kraju i z zagranicy, licznych lekarzy specjalistów chorób drobiu oraz
przedstawicieli weterynaryjnych firm farmaceutycznych stała się szeroką platformą wymiany pomysłów i osiągnięć naukowych oraz wdrażanie ich do praktyki terenowej. 

Więcej informacji, w tym program konferencji znajdują się na naszej stronie internetowej: www.konferencjadrobiarskawroclaw.pl (przez którą do 14 czerwca 2018 r. można dokonać zgłoszenia uczestnictwa).Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko