A A A

Członkowie Honorowi

Prezes Honorowy
.
prof. dr hab. Edmund Prost
.
.
.
Członkowie Honorowi

 

Płk. dr Konrad Millak (1960)

Prof. dr hab. Witold Stefański (1960)

Prof. dr hab. Aleksander Zakrzewski (1960)

Prof. dr hab. Józef Kulczycki (1961)

Prof. dr hab. Heliodor Szwejkowski (1961)

Prof. dr Rudolf Manyninger (1961)

Prof. dr Sergiusz Afoński (1961)

Prof. dr Heinz Rohrer (1961)

Dr Martin Kaplan (1961)

Prof. dr hab. Abdon Stryszak (1966)

Doc. dr hab. Stefan Jakubowski (1974)

Prof. dr Mirosław Zendulka (1974)

Prof. dr Wilhelm Schulze (1974)

Prof. dr hab. Juliusz Brill (1978)

Prof. dr hab. Roman Hoppe (1978)

Prof. dr hab. Arnold Rothe (1978)

Prof. dr hab. Wiktor Stefaniak (1978)

Prof. dr Georg Poppensiek (1978)

Prof. dr Laszlo Varnagy (1978)

Prof. dr Stanisława Woyciechowska (1983)

Prof. dr Ryszard Badura (1983)

Prof. dr Lech Jaśkowski (1983)

Prof. dr Edmund Prost (1983)

Doc. dr Krzysztof Świeżyński (1983)

Prof. dr OVR Gunter Heider (1987)

Prof. dr Stefan Kossakowski (1987)

Prof. dr Eustachy Szeligowski (1987)

Doc. dr Jan Tropiło (1987)

Prof. dr Zygmunt Ewy (1992)

Prof. dr Zdzisław Larski (1992)

Prof. dr Eberhard Grunert (1992)

Prof. dr hab. Janusz Gill (1996)

Prof. dr hab. Piotr Wyrost (1996)

Dr William Mengeling, USA (2004)

Prof. dr hab. Jerzy Preibisch (2004)

Prof. dr hab. Marian Truszczyński (2004)

Prof. dr hab. Anna Cąkała (2007)

Prof. dr hab. Maria Prost (2007)

Prof. dr hab. Jerzy Kita (2007)

Prof. dr Krzysztof Wojciechowski (2007)