A A A

DZIEJE WETERYNARII NA KUJAWACH I POMORZU

 

KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI. DZIEJE WETERYNARII NA
KUJAWACH I POMORZU ORAZ TRADYCJE SZKOŁY WILEŃSKIEJ

 

Termin: 15. 01. 2019 r.
Miejsce: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, sala nr 8 Biblioteki UMK

 

Organizatorzy:
Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Centrum Weterynarii UMK w Toruniu

 

Pod patronatem:
Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

 

Komitet naukowo - organizacyjny:
Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski
Dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPW
Prof. dr hab. Paweł Sysa
Dr n. wet. Jarosław Sobolewski
Dr n. wet. Mariusz Felsman
lek. wet. Maria Wieczorkiewicz - sekretarz

 

 

 

PROGRAM SESJI

 

1100 – 1200 – otwarcie wystawy „Koń jaki jest, każdy widzi. Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu
oraz tradycje szkoły wileńskiej”

 

1200 - 1230 – otwarcie sesji – dyrektor MCMW prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, wystąpienia gości

 

Przewodniczący: dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPW

 

1230 – 1250
Wydział medycyny weterynaryjnej w Połtawie
prof. dr hab. Vasyl Berdnyk
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza

 

1250 – 1310
Popularyzacja historii medycyny weterynaryjnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
dr n. wet. Jarosław Sobolewski
Centrum Weterynarii UMK w Toruniu

 

1310 – 1330
Dr Szczepan Gracz
lek. wet. Ryszard Tyborski
Koło Seniorów KPILW

 

1330 – 1350
Genius loci medycyny weterynaryjnej. Międzynarodowy charakter polskojęzycznej lwowskiej uczelni weterynaryjnej
prof. dr hab. Paweł Sysa
Centrum Weterynarii UMK w Toruniu

 

1350 – 1420 – przerwa kawowa

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Sysa

 

1420 – 1440
Zmiany modelu szkolnictwa weterynaryjnego w krajach niemieckojęzycznych
dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP Wrocław

 

1440 – 1500
Kazimierz Panek. Życie, działalność i dorobek naukowy
dr. n. wet. Jacek Judek
Zakład Higieny Weterynaryjnej Bydgoszcz

 

1500 – 1520
Historyczne piśmiennictwo weterynaryjne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
dr Julia Możdżeń
Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu

 

1520 – 1540
Weterynaria wojskowa na Pomorzu i Kujawach okresu przemian ustrojowych w refleksji i anegdocie
dr n. wet. Mariusz Felsman
Centrum Weterynarii UMK w Toruniu

 

1540 – Zakończenie sesji