A A A

Konferencja „ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA ZMIAN”

 

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu

 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

 

 

ZAPRASZAJĄ

 

 

II Konferencja Naukowa

 

 

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA ZMIAN

Wrocław, 17.11.2018

 

 

 

17 listopada 2018

1000 – 0twarcie konferencji

Sesja I

przewodniczący: dr n. wet. Robert Karczmarczyk

1010 – 1050 mgr prawa, dr Piotr Listos

Aspekty prawne orzekania kar wobec lekarzy weterynarii przez organy Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

1050 – 1130 dr W. Hildebrand

Odpowiedzialność zawodowa – zmiany na przestrzeni lat 1990-2018

przerwa

1150 – 1230 dr hab. H. Mamzer ,

prof. UWM

Rola lekarza weterynarii w posthumanistycznym świecie

1230 – 1310 dr Anna Zalesińska.

radca prawny

Interpretacje zapisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Obiad

Sesja II

przewodniczący: dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos

1400 – 1440 dr P. Pasieka

Rozwiązywanie konfliktów moralnych w praktyce weterynaryjnej

1440 – 1520 lek. wet. Piotr Waleński

Najczęściej przekraczane zapisy KELW

1520 – 1600 dr Robert Karczmarczyk

Przyczyny przekraczania zawodowych norm etycznych

Dyskusja i zakończenie

 

 

 

 

 

 

Miejsce konferencji:

 

Ponadregionalne Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 

51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

 

Patronat: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

 

Opłata konferencyjna:

 

150 PLN/osobę (udział w wykładach, drukowane materiały konferencyjne, obiad); dla studentów za symboliczne 10 PLN (wymagane zgłoszenie). Prosimy podać dane do wystawienia faktury VAT.

 

Wpłaty należy kierować na konto PTNW Oddział we Wrocławiu: 21 1020 5254 0000 2602 0180 5738

 

koniecznie z dopiskiem: ETYKA ZAWODOWA 2018

 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz dostępny na stronie wet.up.wroc.pl w zakładce „nauka – konferencje i wykłady naukowe”) oraz dilwet.pl i stronach branżowych

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

 

Bliższe informacje: tel. 501 631 788

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. wet. Robert Karczmarczyk