A A A

Konferencja „ZOONOZY-ONE HEALTH” 20.10.2018

 

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,

 

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych,

 

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych

 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

zapraszają na Konferencję Naukową „ZOONOZY-ONE HEALTH”

 

20 października 2018

 

Ponadregionalne Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89