A A A

Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii

 

 

Konferencja

zorganizowana pod patronatem


JM Rektora SGGW w Warszawie

prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

i

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

dr. Grzegorza Cessaka

 

"Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii"

 

odbyła się w dniu 9.01.2018 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

10:00 – 10:50 Otwarcie konferencji:

 

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

prof. dr hab. Marian Binek – pro-rektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

prof. dr hab. Marcin Bańbura – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

dr Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

lek. wet. Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

10:50 – 11:10 Zadania Pionu PLW w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów

 

leczniczych weterynaryjnychlek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

11:10 – 11:30 Nadzór inspekcji weterynaryjnej nad obrotem i ilością stosowanych

 

produktów leczniczych weterynaryjnychlek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii.

 

 

11:30 – 11:50 Działania dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych w aspekcie obecnego stanu oraz planowanych zmian na poziomie UE w tym zakresie lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

 

 

11:50 – 12:05 Rola PIWET jako Narodowego Laboratorium Kontroli Immunologicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (OMCL) – prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak, pełnomocnik dyrektora Zakładu Farmacji Weterynaryjnej Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

 

12:05 – 12:35 Rynek PLW w Polsce oczami przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego – lek. wet. Artur Zalewski, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych ,,Polprowet”.

 

 

12:35 – 12:50 Dyskusja

 

12:50 – 13:30 Przerwa kawowa

 

 

13:30– 13:45 Działania podejmowane w zakresie ochrony antybiotyków
w weterynarii – program realizowany pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

13:45 – 14:00 Sprawozdanie z 5 Sesji Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR5)lek. wet. Agata Andrzejewska – wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

14:00 – 14:30 Oporność bakterii jako konsekwencja stosowania środków przeciwdrobnoustrojowychdr hab. Dariusz Wasyl, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Analiz Omicznych, zastępca Kierownika Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

 

14:30 – 14:45 Dyskusja

 

14:45 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

15:00 Obiad

 

 

 

 

Materiały konferencyjne znajdują się na stronie:

https://www.dropbox.com/sh/qozxkjhe5f20w51/AAAKnZ26T-Fpj4l_1BvDhu7qa?dl=0