A A A

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

 

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE –

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 22, Klinika Małych Zwierząt

 

 

10 stycznia 2019 r.

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

9:30 –9:45 Otwarcie konferencji i powitanie gości.

 

 

9:45 – 11:40 SESJA I:

 

PRODUKTY LECZNICZE WETERYNARYJNE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH

sesję prowadzi: lek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

9:45 – 10:10 Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych

lek. wet. Agata Andrzejewska - wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

10:10 – 10:40 Najważniejsze aspekty nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych

lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb, koordynator wydział ds. farmacji weterynaryjnej Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

 

 

PRZERWA KAWOWA

 

 

11:00 – 11:20 Bezpieczeństwo produktów leczniczych weterynaryjnych – zgłaszanie działań niepożądanych przez lekarzy weterynarii
lek. wet. Agnieszka Rogowska – Jaśkowiak, naczelnik wydziału Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

11:20 – 11:40 „Kaskada” w leczeniu zwierząt – konieczność, czy wygoda?

dr Katarzyna Krzyżańska, naczelnik wydziału Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

PRZERWA KAWOWA

 

 

 

12:10 – 13:25 SESJA II:

 

LEKOOPORNOŚĆ PASOŻYTÓW PRZEŻUWACZY

sesję prowadzi: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW

 

12:10– 13:10 Zwalczanie lekooporności pasożytów przeżuwaczy w Europie

Johannes Charlier, DVM, PhD, Dip EVPC, Kreavet, Chair Cost Action COMBAR

 

 

13:10– 13:25 Występowanie lekooporności nicieni żołądkowo-jelitowych u kóz w Polsce

lek. wet. Marcin Mickiewicz, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

PRZERWA OBIADOWA

 

 

 

14:10 – 16:40 SESJA III:

 

ONE HEALTH: BADANIA OPORNOŚCI BAKTERII IZOLOWANYCH OD ZWIERZĄT JAKO ELEMENT DZIAŁANIA ŚRODOWISKA WETERYNARYJNEGO NA RZECZ WALKI Z LEKOOPORNOŚCIĄ

sesję prowadzi: dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzwyczajny, PIWet-PIB

 

 

14:10 – 14:35 Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u zwierząt towarzyszących

dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

14:35 – 14:50 Lekooporność w akwakulturze
dr Agnieszka Pękala – Safińska, Zakład Chorób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

14:50 – 15:15 Lekooporność bakterii – patogenów świń
dr Artur Jabłoński, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

 

PRZERWA KAWOWA

 

 

 

15:30 – 15:55 Urzędowy monitoring oporności: Salmonella i Escherichia coli
dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw., Zakład Mikrobiologii, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

15:55 – 16:10 Urzędowy monitoring oporności Campylobacter jejuni
dr hab. Kinga Wieczorek,prof.nadzw., Zakład Higieny Żywności pochodzenia Zwierzęcego, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

 

16:10 – 16:25 Występowanie oporności na kolistynę ubakterii izolowanych od zwierząt: - gen mcr-1

dr Magdalena Zając, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

 

 

Organizatorzy Konferencji:

 

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do 03 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.ptnw@gmail.com.

 

Opłatę za udział w konferencji, w wysokości 650 PLN brutto/osobę, proszę wpłacić do dnia 03.01.2019 r. na konto:

ZG PTNW

81 1160 2202 0000 0000 5515 6747