A A A

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej

Konferencje organizowane w 2018 roku

 

 

COST Action 16230 – COMBAR - Combatting anthelmintic resistance (AR) in ruminants

Management Committee & Working Group meetings

31.01-1.02.2018, Warsaw, Poland


PROGRAMME

Welcome (Prof. Arkadiusz Orzechowski, Vice Dean of the Faculty of Veterinary Medicine)

Welcome & Practical information for the 2 days (Jaroslaw Kaba, Local Organizer)

9:00-9:30: COMBAR: Overview and objectives of the meeting (Johannes Charlier, Chair COMBAR)

9:30-10:30: WG1 - Improving Diagnosis (Laura Rinaldi, Leader WG 1)

· Presentation on the vision and objectives of WG 1 (30 min), followed by identification of topics that need to be discussed in depth on Thursday.

11:00-12:00: WG2 – Understanding the socio-economic aspects (Edwin Claerebout, Leader WG2)

· Presentation on the vision and objectives of WG 2 (30 min), followed by identification of topics that need to be discussed on Thursday.

12:00-13:00: WG3 - Innovative, sustainable control methods (Eric Morgan, Leader WG 3)

· Presentation on the vision and objectives of WG 3 (30 min), followed by identification of topics that need to be discussed on Thursday.

14:00-16:00: Learning to know each other (Presenter All; Moderator: Smaro Sotiraki, Vice-chair)

· All participants are invited to present their activities in relation to the action by a short presentation (4 slides and 5 minutes max, the moderator will be very strict!). People presenting should bring their presentation on memory stick).


Thursday February 1st – 9:00-12:30 / 13:30-16:00

9:00-10:00: Discussions WG1

· Discussions and strategic planning led by WG1 leader. It may be decided to split up in sub-groups to work on specific themes.

10:00-11:00: Discussions WG2

· Discussions and strategic planning led by WG2 leader. It may be decided to split up in sub-groups to work on specific themes.

11:30-12:30: Discussions WG3

· Discussions and strategic planning led by WG3 leader. It may be decided to split up in sub-groups to work on specific themes.

13:30-14:00: Dissemination activities (Martin Kasny, Science Communication manager)

· Update on website, folder, target audience list and communication plan

14:00-14:30: Short term scientific missions (Maria Valladares, STSM coordinator)

· STSM procedures and programme

14:30-14:45: Concluding remarks (Johannes Charlier)

15:30-17:30: COMBAR management committee meeting (Only for MC members)

· Official decision taking organ of the Action

Afbeelding

 

 

 

„Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii"

Konferencja odbyła się 9.01.2018 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Organizatorami konferencji byli Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora SGGW w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr. Grzegorza Cessaka

 

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

prof. dr hab. Marian Binek- prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Marcin Bańbura – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

lek. wet. Jacek Łukaszewicz – prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

 

 

1. Zadania Pionu PLW w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

2. Nadzór inspekcji weterynaryjnej nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii/ lek. wet. Jacek Boruta, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

3. Działania dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych w aspekcie obecnego stanu oraz planowanych zmian na poziomie UE w tym zakresie – lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

4. Rola PIWET jako Narodowego Laboratorium Kontroli Immunologicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (OMCL) – prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak, pełnomocnik dyrektora Zakładu Farmacji Weterynaryjnej Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

5. Rynek PLW w Polsce oczami przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego – lek. wet. Artur Zalewski, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych ,,Polprowet”

 

6. Działania podejmowane w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii – program realizowany pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – lek. wet. Magdalena Zasępa, z-ca dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

7. Sprawozdanie z 5 Sesji Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR5) – lek. wet. Agata Andrzejewska – wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

8. Oporność bakterii jako konsekwencja stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych – dr hab. Dariusz Wasyl, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Analiz Omicznych, zastępca Kierownika Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

 

 

 

 

Konferencje organizowane w 2017 roku


„Zdrowie kóz - żywienie i zapobieganie chorobom”

Konferencja odbyła się 2.12.2017 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Organizatorami konferencji byli: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Trouw Nutrition Polska, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Patronat sprawowali: International Goat Association, COST CA 16230, Combatting anthelmintic resistance in ruminants, COMBAR.


W trakcie konferencji wygłoszono referaty:

1. Okres mleczny w odchowie koźląt, znaczenie dobrej jakości preparatu mlekozastępczego - Wim Twisk, Trouw Nutrition Sloten, Holandia


2. Organizacja żywienia w stadach kóz mlecznych - Jose Maria Bello Dronda, Nanta, Hiszpania


3. Zastosowanie probiotyków w celu zwiększenia efektywności pobrania pasz i poprawy  opłacalności produkcji w stadach kóz mlecznych – praktyczne element zarządzania - dr Pierre Pichon, Lallemand Animal Nutrition, Francja


4. Ważne aspekty w żywieniu mineralnym kóz - prof. dr hab. Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu


5. Zasady odrobaczania kóz - dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW


6. Czy warto badać parazytologicznie kozy? - lek. wet. Marcin Mickiewicz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW


7. Zastosowanie fitoncydów w żywieniu kóz mlecznych - dr inż. Krzysztof Białoń, Adi Feed

 

8. Znaczenie żywienia w profilaktyce chorób kóz - Mariusz Dobies, Trouw Nutrition Polska

 

 

Konferencje zorganizowane w 2016 roku

„Aktualne problemy służby weterynaryjnej w Polsce

Konferencja odbyła się 10.10.2016 roku w Pawłowicach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Krzysztof Rypuła.

W trakcie konferencji wygłoszono 8 wykładów. Wzięło w niej udział 200 uczestników.