A A A

Sekcje 2016-2020

 

 

Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej

dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw.

 

Sekcja higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

 

Sekcja zwierząt nieudomowionych

dr Mirosław Kalicki

 

Sekcja fizjologii i patologii ptaków

prof. dr hab. Alina Wieliczko

 

Sekcja fizjologii i patologii konia

dr hab Anna Cywińska prof. nadzw koni.

 

Sekcja historii medycyny weterynaryjnej

dr hab. Maciej Janeczek prof. nadzw

 

Sekcja ichtiopatologii

dr Agnieszka Pękala-Safińska

 

Sekcja farmakologii i toksykologii

prof. dr hab. Cezary Kowalski

 

Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy

prof. dr hab. Jan Twardoń

 

Sekcja żywienia zwierząt i higieny pasz

dr hab. Magdalena Gajęcka prof. nadzw.

 

Sekcja dobrostanu zwierząt i higieny środowiska

prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Sekcja fizjologii i patologii świń

dr Łukasz Jarosz

 

Sekcja fizjologii i patologii psów i kotów

dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw.

 

Sekcja neonatologii

prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

 

Sekcja patologii i użytkowania zwierząt doświadczalnych

prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz