A A A

Sekcje 2020-2024

 

SEKCJE

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

w latach 2020-2024

 

 

 

Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej

 

prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

 

Sekcja higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

 

dr hab. Waldemar Paszkiewicz

 

Sekcja zwierząt nieudomowionych

 

dr Mirosław Kalicki

 

Sekcja fizjologii i patologii ptaków

 

prof. dr hab. Alina Wieliczko

 

Sekcja fizjologii i patologii konia

 

prof. dr hab. Anna Cywińska

 

Sekcja historii medycyny weterynaryjnej

 

dr Jarosław Sobolewski

 

Sekcja ichtiopatologii

 

dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska

 

Sekcja farmakologii i toksykologii

 

dr hab. Błażej Poźniak prof. nadzw.

 

Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy

 

dr hab. Paulina Jawor

 

Sekcja żywienia zwierząt i higieny pasz

 

prof. dr hab. Magdalena Gajęcka

 

Sekcja dobrostanu zwierząt i higieny środowiska

 

prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Sekcja fizjologii i patologii świń

 

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

 

Sekcja fizjologii i patologii psów i kotów

 

prof. dr hab. Urszula Pasławska

 

Sekcja neonatologii

 

prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

 

Sekcja patologii i użytkowania zwierząt doświadczalnych

 

prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

 

Sekcja innowacyjnej edukacji w weterynarii

 

prof. dr hab. Marta Kankofer

 

Sekcja mikrobiologii w weterynarii

 

dr hab. Magdalena Rzewuska