A A A

Walne Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTNW

w sprawie organizacji XLVII Walnego Zebrania Delegatów PTNW

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. podjął uchwałę o organizacji Walnego Zebrania Delegatów PTNW w dniu 19.09. br.

 

 

Warszawa, 28.05.2020 r.