A A A

XVI KONGRES PTNW

 

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

odbędzie się w dniach 14-16.09.2020 roku

 

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

Szczegłowe informacje są dostępne na stronie: http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl