A A A

Zarząd Główny 2020-2024

 

SKŁAD

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

 

w kadencji 2020-2024

 

 

 

 

Prezes

prof. dr hab. Jan Twardoń

 

Wiceprezes

prof. dr hab. Jarosław Kaba

 

Sekretarz naukowy

prof. dr hab. Marta Kankofer

 

Sekretarz administracyjny

dr Bartłomiej M. Jaśkowski

 

Skarbnik

lek. wet. Marcin Mickiewicz

 

Członkowie zarządu

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

dr hab. Iwona Puzio

dr hab. Magdalena Larska

dr hab. Kazimierz Tarasiuk prof. UR

prof. dr hab. Urszula Pasławska

 

 

 

 

SKŁAD

 

GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 

przewodnicząca lek. wet. Renata Szeretucha

członkowie lek. wet. Mirosław Kacprzyk

dr Aleksandra Pliszczak-Król

lek. wet. Agnieszka Świątalska

 

 

 

 

SKŁAD

 

SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

 

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

dr hab. Jolanta Rola

dr Andrzej Cecotka

lek. wet. Agnieszka Berlińska

lek. wet. Anna Łukomska

 

 

 

 

SKŁAD

 

KOMISJI DS. PRODUKTU POPIERANEGO PRZEZ PTNW

 

Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Koncicki

 

 

 

PRZEDSTAWICIEL ZG PTNW ds. WSPÓŁPRACY

 

Z MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU

 

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

KONTO BANKOWE

Poniższe konto jest kontem Zarządu Głównego PTNW.
NIE służy do opłacania składek.

 

konto bankowe ZG PTNW

Bank Millenium 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747

 

adres ZG PTNW

Prezes ZG PTNW
prof. dr hab. Jan Twardoń
tel. 607577710,  71 3205-302, 71 3205-318
.
.
adres do korespondencji:
Prezes ZG PTNW
prof. dr hab. Jan Twardoń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,
50-375 Wrocław,
ul. C.K. Norwida 25

 

 

 

UWAGA NOWY ADRES POCZT ELEKTRONICZNEJ!!!!

e-mail: zg.ptnw@ptnw.pl

 

Siedziba:

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

ul. Nowoursynowska 159C lok. 64

02-776 Warszawa

e-mail: zg.ptnw@ptnw.pl

 


REGON: 000849592
NIP: 1130210280
KRS: 0000128054

 

 

 

Składki członkowskie

Członkowie PTNW składki członkowskie opłacają w swoich macierzystych Oddziałach.

Składka roczna za członkowstwo w PTNW wynosi 90 zł. Dla studentów, doktorantów i emerytów składka roczna wynosi 45 zł.

Składki prosimy opłacać na konta odpowiedniego oddziału:  

http://ptnw.pl/?oddzialy,6

Admin