A A A

Zarząd Główny PTNW w latach 2007-2009

Prezes
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Wicepreses
prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

Sekretarz administracyjny
prof. dr hab. Iwona Markowska - Daniel

Skarbnik
dr Jarosław Kaba

Członkowie zarządu:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
prof. dr hab. Jerzy Kita
prof. dr hab. Józef Nicpoń
prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki
prof. dr hab. Jan Żmudzki

Przewodniczący Komisji ds. Produktu popieranego przez PTNW
Prof. dr hab. Mirosław Łakomy

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniewski
Członkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
prof. dr hab. Henryk Kobryń
doc. dr hab. Andrzej Salwa

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak
prof. dr hab. Antoni Kopczewski
prof. dr hab. Eligiusz Madej
prof. dr hab. Jacek Roszkowski
prof. dr hab. Józef Szarek