A A A

Zarząd Główny PTNW w latach 2010-2012

Prezes
prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Wiceprezes
prof. dr hab. Marian Binek

Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Iwona Markowska - Daniel

Sekretarz administracyjny
dr Dariusz Barski

Skarbnik
dr Jarosław Kaba

Członkowie zarządu:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
prof. dr hab. Jan Twardoń
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Produktu popieranego przez PTNW
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Nozdrzyn-Plotnicki
Członkowie:
prof. dr hab. Marta Kupczyńska
dr Zbigniew Skrzek
prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr hab. Krzysztof Anusz
prof. dr hab. Krzysztof Kostro
dr Włodzimierz Przewoski
prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz
prof. dr hab. Józef Szarek