A A A

Zarząd Główny PTNW w latach 2013-2015

Prezes
prof. dr hab. Marian Binek

Wiceprezes
prof. dr hab. Iwona Markowska - Daniel

Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Jan Twardoń

Sekretarz administracyjny
dr Jan Wiśniewski

Skarbnik
dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw. 

Członkowie zarządu
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
prof. dr hab. Andrzej Koncicki
dr hab.  Krzysztof Kubiak prof. nadzw. 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Przewodniczący Komisji ds.  produktu popieranego przez PTNW
prof. dr hab. Andrzej Koncicki

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

Członkowie
lek. wet. Sławomir Kamiński
prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki
prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak
prof. dr hab. Krzysztof Kostro
dr Włodzimierz Przewoski
prof. dr hab. Zdzisław Staroniewicz
prof. dr hab. Józef Szarek

 

 

Kierownicy Sekcji

Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

 

Sekcja higieny  żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

 

Sekcja zwierząt nieudomowionych
dr Mirosław Kalicki

 

Sekcja fizjologii i patologii ptaków
prof. dr hab. Alina Wieliczko

 

Sekcja fizjologii i patologii konia
prof. dr hab. Józef Nicpoń

 

Sekcja historii medycyny weterynaryjnej
prof. dr hab. Jan Siemionek

 

Sekcja ichtiopatologii
dr hab. Leszek Guz

 

Sekcja farmakologii i toksykologii
prof. dr hab. Andrzej Posyniak

 

Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy
prof. dr hab. Jan Twardoń

 

Sekcja żywienia zwierząt i higieny pasz
prof. dr hab. Maciej Gajęcki

 

Sekcja dobrostanu zwierząt i higieny środowiska
prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Sekcja fizjologii i patologii świń
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

 

Sekcja fizjologii i patologii psów i kotów
prof. dr hab. Andrzej Pomianowski

 

Sekcja neonatologii
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak