A A A

Zarząd Główny PTNW w latach 2016-2019

 

Prezes

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

 

Wiceprezes

prof. dr hab. Jan Twardoń

 

 

Sekretarz naukowy

prof. dr hab. Marta Kankofer

 

Sekretarz administracyjny

dr hab. Małgorzata Gajewska prof. SGGW

 

Skarbnik

prof. dr hab. Jarosław Kaba

 

 

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński dr hc.

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

dr hab. Izabela Polkowska prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

dr hab. Michał Jank

dr hab. Kazimierz Tarasiuk

 

Przewodniczący Komisji ds. Produktu popieranego przez PTNW

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

dr Jolanta Budzyk

 

Członkowie

dr Marian Czerski

dr Krystyna Pohorecka

lek. wet. Renata Szeretucha

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

prof. dr hab. Marcin Bańbura

dr hab. Henryk Krukowski

prof. dr hab. Mirosław Łakomy

prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj

prof. dr hab. Krzysztof Rypuła