A A A

Zarząd Główny PTNW w latach 2016-2020

 

ZARZĄD GŁÓWNY PTNW 2016-2020

 

Prezes

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

 

Wiceprezes

prof. dr hab. Jan Twardoń

 

 

Sekretarz naukowy

prof. dr hab. Marta Kankofer

 

Sekretarz administracyjny

dr hab. Małgorzata Gajewska prof. SGGW

 

Skarbnik

prof. dr hab. Jarosław Kaba

 

 

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński dr hc.

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

dr hab. Izabela Polkowska prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

dr hab. Michał Jank

dr hab. Kazimierz Tarasiuk

 

Przewodniczący Komisji ds. Produktu popieranego przez PTNW

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

dr Jolanta Budzyk

 

Członkowie

dr Marian Czerski

dr Krystyna Pohorecka

lek. wet. Renata Szeretucha

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

prof. dr hab. Marcin Bańbura

dr hab. Henryk Krukowski

prof. dr hab. Mirosław Łakomy

prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj

prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

KONTO BANKOWE

Poniższe konto jest kontem Zarządu Głównego PTNW.
NIE służy do opłacania składek.

 

konto bankowe ZG PTNW

Bank Millenium 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747

 

adres pocztowy ZG PTNW

Polskie Towarszystwo Nauk Weterynaryjnych

ul. Nowoursynowska 159C p. 63

02-776 Warszawa

 

tel. 889 553 096

e-mail: ptnw@sggw.pl


REGON: 000849592
NIP: 1130210280
KRS: 0000128054

 

 

 

Składki członkowskie

Członkowie PTNW składki członkowskie opłacają w swoich macierzystych Oddziałach.

Składka roczna za członkowstwo w PTNW wynosi 90 zł. Dla studentów i doktorantów składka roczna wynosi 45 zł.

Składki prosimy opłacać na konta odpowiedniego oddziału:  

http://ptnw.pl/?oddzialy,6

Admin