Kolejna Edycja Konkursu Kół Naukowych PTNW

Warszawa, 05.05.2022

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci kierunku weterynaria

Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych ZG PTNW organizuje już po raz trzynasty Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych. Informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej PTNW (www.ptnw.pl). Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 grudnia 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. dr hab. Michała Janka (e-mail: michal_jank@sggw.edu.pl)

Łączymy pozdrowienia

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Prof. dr hab. Michał Jank

Sekretarz Komisji Konkursowej

dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej:

Rozmiar czcionki
Kontrast