Nagrody

2020 - nagrody za rok 2019

Kategorie prac oryginalnych

Za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

• Gaweł Marta ,  Kiljanek Tomasz ,  Niewiadowska Alicja ,  Semeniuk Stanisław ,  Goliszek Milena,  Burek Olga ,  Posyniak Andrzej.  Determination of neonicotinoids and 199 other pesticide residues in honey by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry. Food Chemistry, 2019, 282, 36-47.  IF: 5,399; pkt. MNiSW: 140

• Milewska Marta,  Domoradzki Tomasz,  Majewska Alicja , Błaszczyk Maciej , Gajewska Małgorzata , Hulanicka Magdalena , Ciecierska Anna, Grzelkowska-Kowalczyk Katarzyna. Interleukin‐8 enhances myocilin expression, Akt‐FoxO3 signaling and myogenic differentiation in rat skeletal muscle cells. Journal of Cellular Physiology 2019, 234, 19675–19690.
IF: 4,522; pkt. MNiSW:100

 

Nagroda II stopnia

• Pająk Beata,  Kania Elżbieta,  Gołaszewska Anita,  Orzechowski Arkadiusz. Preliminary Study on Clusterin Protein (sCLU) Expression in PC-12 Cells Overexpressing Wild-Type and Mutated (Swedish) AbPP genes Affected by Non-Steroid Isoprenoids and Water-Soluble Cholesterol. Molecular Sciences 2019, 20, 1481; 21 pages, http://doi:10.3390/ijms20061481.
IF: 4,183; pkt. MNiSW: 100
• Reichert Michał,   Lukasik Anna,  Zielenkiewicz Piotr ,  Matras Marek,  Maj-Paluch Joanna,  Stachnik Magdalena,  Borzym Ewa. Host microRNA analysis in cyprinid Herpesvirus-3 (CyHV-3) infected common carp. BMC Genomics, 2019, 20-46.
IF: 3,501; pkt. MNiSW: 140

 

Nagroda III stopnia

• Mendel Marta, Karlik Wojciech, Chłopecka Magdalena. The impact of chlorophyllin on deoxynivalenol transport across jejunum mucosa explants obtained from adult pigs. Mycotoxin research, 2019, 35, 187-196.
IF: 3,741, pkt. MNiSW: 70
• Warenik-Bany Małgorzata,  Maszewski Sebastian,  Mikolajczyk Szczepan,  Piskorska-Pliszczynska Jadwiga. Impact of environmental pollution on PCDD/F and PCB bioaccumulation  in game. Environmental Pollution, 2019, 255, 1, 113159.
IF: 5,714; pkt. MNiSW: 100

 

Wyróżnienie

• Mazur-Panasiuk Natalia,  Woźniakowski Grzegorz,  Niemczuk Krzysztof. The first complete genomic sequences of African swine fever virus isolated in Poland. Scientific Reports, 2019, 9: 4556. 
IF: 4.122; pkt MNiSW: 100
• Szczerba-Turek A,  Socha P,  Bancerz-Kisiel A,  Platt-Samoraj A,  Lipczynska-Ilczuk K,  Siemionek J,  Kończyk K,  Terech-Majewska E,  Szweda Wojciech. Pathogenic potential to humans of Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from wild boars in Poland. International Journal of Food Microbiology, 2019, 300, 8-13
IF: 4,006, pkt. MNiSW: 100

 

Za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

• Jaśkiewicz Anna,   Pająk Beata,  Łabieniec-Watała Magdalena,  De Palma Clara,  Orzechowski Arkadiusz. Diverse Action of Selected Statins on Skeletal Muscle Cells – An Attempt to Explain the Protective Effect of Geranylgeraniol (GGOH) in Statin-Associated Myopathy (SAM).  Journal of Clinical Medicine, 2019, 8, 694; 22 pages,  http://doi:10.3390/jcm8050694.
IF: 5,688; pkt. MNiSW: 140.

 

Nagroda II stopnia

• Balgabay Maikanov,  Mustafina Raikhan,  Auteleyeva Laura,  Wiśniewski Jan,  Anusz Krzysztof,  Grenda Tomasz,  Kwiatek Krzysztof,  Goldsztejn Magdalena,  Grabczak Magdalena. Clostridium botulinum and Clostridium perfringens Occurrence in Kazakh Honey Samples. Toxins, 2019, 11, 472; doi:10.3390/toxins11080472.
IF: 3,895; pkt. MNiSW: 100
• Turlo Agnieszka  Anna Cywinska, David D Frisbi. Revisiting predictive biomarkers of musculoskeletal injury in Thoroughbred racehorses: longitudinal study in Polish population. BMC Veterinary Research, 2019, https://doi.org/10.1186/s12917-019-1799-7.
IF: 1,79; pkt. MNiSW: 100

 

Nagroda III stopnia

• Zając, Magdalena, Sztromwasser Paweł,  Bortolaia Valeria,  Leekitcharoenphon Pimlapas,  Cavaco Lina M,  Ziȩtek-Barszcz Anna,  Hendriksen Rene S ,  Wasyl Dariusz. Occurrence and Characterization of mcr-1-Positive Escherichia coli Isolated From Food-Producing Animals in Poland, 2011-2016. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2019, 10, 1753.
IF:4,25, pkt. MNiSW: 100

 

Wyróżnienie

• Barbara Turchi, Marta Dec,  Bertelloni Fabrizio, Winiarczyk Stanisław,  Gnat Sebastian,  Bresciani Flavio, Viviani Fabio, Cerri Domenico , Fratini  Filippo. Antibiotic Susceptibility and Virulence Factors in Escherichia coli from Sympatric Wildlife of the Apuan Alps Regional Park (Tuscany, Italy). Microbial Drug Resistance 2019 Vol. 25 Iss. 5, s. 772-780.
IF: 2,397; pkt. MNiSW: 70

 

Za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców 

brak

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

Nagroda I stopnia

• Siwińska Natalia,   Michalek Marcin, Zak Agnieszka, Slowikowska Malwina ,  Noszczyk-Nowak Agnieszka,  Niedzwiedz Artur,  Paslawska Urszula. Two-dimensional echocardiographic measurements of the right coronary artery in healthy horses – A pilot study. BMC Veterinary Research, 2019, 15(1).
IF: 1,792; pkt. MNiSW:100

 

Nagroda II stopnia

• Katarzyna Dudek, Bednarek Dariusz , Ayling Roger D, Kycko Anna,  Reichert Michał. Preliminary study on the effects of enrofloxacin, flunixin meglumine and pegbovigrastim on Mycoplasma bovis pneumonia. BMC Veterinary Research 2019, 15, 371.
IF: 1,792; pkt.  MNiSW: 100

 

Nagroda III stopnia

• Kęsik-Maliszewska Julia,  Pomorska-Mól Małgorzata,  Collins Áine B, Rola Jerzy,  Larska Magdalena. Potential use of hematological and acute phase protein parameters in the diagnosis of acute Schmallenberg virus infection in experimentally infected calves. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases 2019, 64, 146-152.
IF: 1,92, pkt. MNiSW: 70

 

Za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)


Nagroda I stopnia

• Milczarek Maria, Czopowicz Michał, Szaluś-Jordanow Olga, Witkowski Lucjan, Nalbert Tomasz, Markowska-Daniel Iwona, Bagnicka Emilia, Puchała Ryszard, Kosieradzka Iwona, Kaba Jarosław. Metabolomic profile of young male goats seropositive to small ruminant lentivirus – A longitudinal study. Small Ruminant Research, 2019, 174, 135–140.
IF:1,210; pkt.MNiSW: 70
• Nalbert Tomasz ,  Czopowicz Michał ,  Szaluś-Jordanow Olga ,  Moroz Agata ,  Mickiewicz Marcin,  Witkowski Lucjan,  Markowska-Daniel Iwona ,  Puchała Ryszard ,  Bagnicka Emilia,  Kaba Jarosław. Effect of Immediately-After-Birth Weaning on the Development of Goat Kids Born to Small Ruminant Lentivirus-Positive Dams. Animals, 2019, 9, 822
IF: 1,832, pkt. MNiSW: 100
• Nalbert Tomasz,  Czopowicz Michał ,  Szaluś-Jordanow Olga, Witkowski Maciej,  Witkowski Lucjan,  Słoniewska Danuta ,  Reczyńska Daria,  Bagnicka Emilia,  Kaba Jarosław. Impact of the subclinical small ruminant lentivirus infection of female goats on the litter size and the birth body weight of kids. Preventive Veterinary Medicine, 2019, 165, 71–75.
IF:2,302; pkt. MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 310 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 5,344

 

Nagroda II stopnia

• Kiełbik Paula,  Kaszewski Jaroslaw,  Dabrowski Sebastian,  Faundez Ricardo,  Witkowski Barlomiej S.,  Wachnicki Łukasz,  Zhydachevskyy Yaroslav,  Sapierzynski Rafal,  Gajewski Zdzislaw,  Godlewski Marek,  Godlewski Michal M. Transfer of orally administered ZnO:Eu nanoparticles through the blood-testis barier: the effect on kinetic sperm parameters and apoptosis in mice testes. Nanotechnology 2019, 30(45), 455101.
IF: 3,399; pkt. MNiSW: 100
• Kaszewski Jarosław, Olszewski Jarosław, , Rosowska Julita, Witkowski Bartłomiej, Wachnicki Łukasz, Wenelska Karolina, Mijowska Ewa,  Gajewski Zdzisław, GodlewskiMarek,  Godlewski Michal M. HfO2:Eu nanoparticles excited by X-rays and UV-visible radiation used in biological imaging.  Journal of Rare Earths 2019, 37, 1176-1182.
IF: 2,846; pkt. MNiSW: 70
• Kiełbik Paula,  Kaszewski Jarosław, Dominiak Bartłomiej,  Damentko Magdalena, Serafińska Izabela, Rosowska Julita,  Gralak Mikołaj A.,  Krajewski Marcin,  Witkowski Bartłomiej S.,  Gajewski Zdzislaw,  Godlewski Marek,  Godlewski Michal M. Preliminary studies on biodegradable zinc oxide nanoparticles doped with Fe as a potential form of iron delivery to the living organism. Nanoscale Research Letters 2019, 14, 373.
IF:3,159; pkt. MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 270 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 9,404

 

Nagroda III stopnia

• Dominik Łagowski, Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Marcelina Osińska, Aleksandra Trościańczyk, Przemysław Zięba. In search of the source of dermatophytosis: Epidemiological analysis of Trichophyton verrucosum infection in llamas and the breeder (case report). Zoonoses and Public Health 2019 Vol. 66 Issue 7, s. 982-989.
IF: 2,164; pkt. MNiSW: 100
• Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba. The host range of dermatophytes, it is at all possible? Phenotypic evaluation of the keratinolytic activity of Trichophyton verrucosum clinical isolates. Mycoses 2019 Volume 62, Issue 3, s. 274-283.
IF: 3,065; pkt. MNiSW: 100
• Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Dominik Łagowski, Aleksandra Trościańczyk, Przemysław Zięba. Multiple-strain Trichophyton mentagrophytes infection in a silver fox (Vulpes vulpes) from a breeding farm. Medical Mycology 2019 Vol. 57 Iss 2, s. 171-180.
IF: 2,851; pkt. MNiSW: 70

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 270 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 8,08

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

Nagroda I stopnia

• Witkowska‐Piłaszewicz Olga, Żmigrodzka M., Winnicka A., Miśkiewicz A., Strzelec K., Cywińska A. Serum amyloid A in equine health and disease. Equine Veterinary Journal, 2019, 51,  293-298
IF: 2,02; pkt. MNiSW: 200
• Witkowska-Piłaszewicz Olga, Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szarska E., Szczepaniak J., Nowak Z., Winnicka A., Cywińska A. Anti-Inflammatory State in Arabian Horses Introduced to the Endurance Training. Animals (Basel), 2019, 9(9):616, 28 pages. http://doi: 10.3390/ani9090616. 
IF2019: 1,83; pkt. MNiSW: 100
• Witkowska-Piłaszewicz Olga, Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szczepaniak J., Szarska E., Winnicka A., Cywińska A. Changes in Serum Amyloid A (SAA) Concentration in Arabian Endurance Horses During First Training Season. Animals (Basel), 2019, 9(6):330, 18 pages. http://doi:10.3390/ani9060330.
IF: 1,83; pkt. MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 400 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 5,68

 

Nagroda II stopnia

• Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Litwiniuk A., Urbańska K., Orzechowski A. Geranylgeraniol Prevents Statin-Dependent Myotoxicity in C2C12 Muscle Cells through RAP1 GTPase Prenylation and Cytoprotective Autophagy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018, volume 2018, Article ID 6463807, 22 pages, https://doi.org/10.1155/2018/6463807.
IF: 4,936; pkt. MNiSW: 30
• Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Orzechowski A. The many faces of Rap1 GTPase. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19(10), 2848, 22 pages. https://doi.org/10.3390/ijms19102848.
IF: 3,687; pkt. MNiSW: 30
• Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Łabieniec-Watała M, De Palma C., Orzechowski A. Diverse Action of Selected Statins on Skeletal Muscle Cells – An Attempt to Explain the Protective Effect of Geranylgeraniol (GGOH) in Statin-Associated Myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine 2019, 8, 694; 22 pages,  http://doi:10.3390/jcm8050694.
IF: 5,688; pkt. MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 200 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 14,311

 

Nagroda III stopnia

• Skalec Aleksandra,   Janeczek M,  Janus I,  Chrószcz A,  Henklewski R. Rabbit common calcanean tendon as an animal model: ultrasonographic anatomy and morphometry.  Folia Morphologica 2016; 75: 93-100.
IF: 0,341; pkt. MNiSW: 15
• Skalec Aleksandra,   Przyborowska-Zhalniarovich P,  Janus I,  Kirstein K, Mieszkowska M,  Adamiak Z,  Chrószcz A,  Janeczek M. Ultrasonography and low-field magnetic resonance imaging of the common calcanean tendon in a rabbit model for tendinopathy research: a descriptive study of normal anatomy. Polish Journal of Veterinary Sciences 2016; 19: 525-534.
IF: 0,697; pkt. MNiSW: 20
• Skalec Aleksandra,  Janeczek Maciej, Czerski Albert. High-field magnetic resonance imaging of a normal anatomy of the rabbit common calcanean tendon. Polish Journal of Veterinary Sciences: 2019; 22: 431-433.
IF: 0,839; pkt. MNiSW: 40
• Skalec Aleksandra,  Janeczek Maciej, Czerski Albert. Anatomy and histology of the rabbit common calcanean tendon. Anatomia, Histologia, Embryologia 2019; 48: 466-475.
IF: 0,657; pkt. MNiSW: 40

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 115 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 2,534

 

Za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.

Nagroda I stopnia

Dr hab. Kinga Majchrzak-Kuligowska,
Tytuł osiągnięcia:
„Modyfikacje szlaków sygnałowych, czynników transkrypcyjnych oraz cząsteczek powierzchniowych limfocytów T w celu zwiększenia aktywności przeciwnowotworowej”
• Majchrzak K, Nelson MH, Bailey SR, Bowers JS, Yu XZ, Rubinstein MP, Himes RA, Paulos CM. Exploiting IL-17-producing CD4+ and CD8+ T cells to improve cancer immunotherapy in the clinic. Cancer Immunol Immunother. 2016 65:247-259.
IF: 4,711; pkt MNISW: 30
• Bujak JK, Pingwara R, Nelson MH, Majchrzak K. Adoptive cell transfer: new perspective treatment in veterinary oncology. Acta Veterinaria Scandinavica 2018 60:60. Review.
IF: 1,497; pkt MNISW: 35
• Majchrzak K, Nelson MH, Bowers JS, Bailey SR, Wyatt MM, Wrangle JM, Rubinstein MP, Varela JC, Li Z, Himes RA, Chan SSL, Paulos CM. β-catenin and PI3Kδ inhibition expands precursor Th17 cells with heightened stemness and antitumor activity. Journal of Clinical Investigation Insight. 2017; 2(8). pii: 90547.
IF zostanie nadany w 2019, pkt MNISW: brak
• Bowers JS, Majchrzak K, Nelson MH, Aksoy BA, Wyatt MM, Smith AS, Bailey SR, Neal LR, Hammerbacher JE, Paulos CM. PI3Kδ Inhibition Enhances the Antitumor Fitness of Adoptively Transferred CD8+ T Cells. Frontiers in Immunology 2017 8:1221.
IF2017: 5,511; pkt MNiSW: 35
• Bowers JS, Nelson MH, Majchrzak K, Bailey SR, Rohrer B, Kaiser AD, Atkinson C, Gattinoni L, Paulos CM. Th17 cells are refractory to senescence and retain robust antitumor activity after long-term ex vivo expansion. Journal of Clinical Investigation Insight. 2017 2(5):e90772.
IF zostanie nadany w 2019; pkt MNISW: brak
• Hu X, Majchrzak K, Liu X, Wyatt MM, Spooner CJ, Moisan J, Zou W, Carter LL, Paulos CM. In Vitro Priming of Adoptively Transferred T Cells with a RORγ Agonist Confers Durable Memory and Stemness In Vivo. Cancer Research 2018; 78(14):3888- 3898.
IF2017: 9,13; pkt MNiSW: 45.
• Bailey SR, Nelson MH, Majchrzak K, Bowers JS, Wyatt MM, Smith AS, Neal LR, Shirai K, Carpenito C, June CH, Zilliox MJ, Paulos CM. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications. 2017 Dec 6;8(1):1961.
IF2017: 12,353; pkt MNiSW:45

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 190 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 33,202

 

Nagroda II stopnia

Dr hab. Michał Czopowicz
Tytuł osiągnięcia:
„Wpływ zakażenia kóz lentiwirusem małych przeżuwaczy na humoralną odpowiedź immunologiczną i stężenia wybranych białek ostrej fazy”
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J. 2018. Decline of maternal antibodies to small ruminant lentivirus in goat kids. Animal Science Journal, Jun 6. doi: 10.1111/asj.13038.
IF: 1,402; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Moroz A., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J. 2017. Fall in antibody titer to small ruminant lentivirus in the periparturient period in goats. Small Ruminant Research 147:37-40; doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.12.006.
IF: 0,974; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka W., Kaba J. 2017. Influence of true within-herd prevalence of small ruminant lentivirus infection in goats on agreement between serological immunoenzymatic tests. Preventive Veterinary Medicine 144:75–80; doi: 10.1016/j.prevetmed.2017.05.017.
IF: 1,924; pkt. MNiSW: 45
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Moroz A., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Kaba J. 2018. Use of two commercial caprine arthritis-encephalitis immunoenzymatic assays for screening of arthritic goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 30:36-41; doi: 10.1177/1040638717729397.
IF: 1,219; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Stefaniak T., Bagnicka E., Kaba J. 2017. Haptoglobin and serum amyloid A in goats with clinical form of caprine arthritis-encephalitis. Small Ruminant Research 156:73-77; doi: 10.1016/j.smallrumres.2017.09.013.
IF: 0,974; pkt. MNiSW: 30

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 165 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 6,493

oraz

Dr hab. Marta Dec
Tytuł osiągnięcia:
„Doskonalenie metod identyfikacji oraz ocena właściwości probiotycznych i antybiotykowrażliwości bakterii z rodzaju Lactobacillus izolowanych od drobiu”
• Dec M., Urban-Chmiel R., Gnat S., Puchalski A., Wernicki A., 2014: Identification of Lactobacillus strains of goose origin using MALDI-TOF mass spectrometry and 16S-23S rDNA intergenic spacer PCR analysis. Research in Microbiology 165: 190-201.
IF: 2,705, pkt. MNiSW: 25
• Dec M., Puchalski A., Urban-Chmiel R., Wernicki A., 2014: Screening of Lactobacillus strains of domestic goose origin against bacterial poultry pathogens for use as probiotics. Poultry Science 93: 2464-2472.
IF: 1,672, pkt. MNiSW: 40
• Dec M., Wernicki A., Puchalski A., Urban-Chmiel R., 2015: Antibiotic susceptibility of Lactobacillus strains isolated from domestic geese. British Poultry Science 56: 416-424.
IF: 0,933, pkt. MNiSW: 30
• Dec M., Puchalski A., Urban-Chmiel R., Wernicki A., 2016: 16S-ARDRA and MALDI-TOF mass spectrometry as tools for identification of Lactobacillus bacteria isolated from poultry. BMC Microbiology J16: 105.
IF: 2,644, pkt. MNiSW: 30
• Dec M., Puchalski A., Nowaczek A., Wernicki A., 2016: Antimicrobial activity of Lactobacillus strains of chicken origin against bacterial pathogenss. International Microbiology 19: 57-67.
IF: 1,057, pkt. MNiSW: 25
• Dec M., Urban-Chmiel R., Stępień-Pyśniak D., Wernicki A., 2017: Assessment of antibiotic susceptibility in Lactobacillus isolates from chickens. Gut Pathogens 9: 54.
IF: 2,809, pkt. MNiSW: 25
• Dec M., Nowaczek A., Urban-Chmiel R., Stępień-Pyśniak D., Wernicki A., 2018: Probiotic potential of Lactobacillus isolates of chicken origin with antiCampylobacter activity. Journal of Veterinary Medical Science 80: 1195-1203.
IF: 0,803, pkt. MNiSW: 20

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 195 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 12,623

 

Nagroda III stopnia

Dr hab. Szulc Dąbrowska
Tytuł osiągnięcia:
„Wpływ produktywnego zakażenia wirusem ektromelii na wrodzone i nabyte funkcje odpornościowe konwencjonalnych komórek dendrytycznych: badania modelowe in vitro”
• Szulc-Dabrowska L., Gregorczyk K.P., Struzik J., Boratynska-Jasinska A., Szczepanowska J., Wyzewski Z., Toka F.N., Gierynska M., Ostrowska A., Niemialtowski M.G. (2016) Remodeling of the fibroblast cytoskeletal architecture during the replication cycle of ectromelia virus: A morphological in vitro study in a murine cell line. Cytoskeleton 73(8): 396-417.
IF: 2,173; pkt. MNiSW: 20
• Szulc-Dąbrowska L., Palusiński M., Struzik J., Gregorczyk-Zboroch K.P., Toka F.N., Schollenberger A., Gieryńska M. (2019) Ectromelia virus induces tubulin cytoskeletal rearrangement in immune cells accompanied by a loss of the microtubule organizing center and increased α-tubulin acetylation. Arch Virol 164:559-565.
IF: 2,160; pkt. MNiSW: 20
• Szulc-Dąbrowska L., Gregorczyk-Zboroch K.P., Struzik J., Wyżewski Z., Ostrowska A., Toka F.N., Gieryńska M. (2018) Long actin-based cellular protrusions as novel evidence of cytopathic effect induced in immune cells infected by ectromelia virus. Cent Eur J Immunol 43(4): 363-370.
IF: 1,787; pkt. MNiSW: 15 pkt.
• Szulc-Dąbrowska L., Struzik J., Ostrowska A., Guzera M., Toka F.N., BossowskaNowicka M., Gieryńska M.M., Winnicka A., Nowak Z., Niemiałtowski M.G. (2017) Functional paralysis of GM-CSF–derived bone marrow cells productively infected with ectromelia virus. PLoS One 12(6): e0179166.
IF: 2,766; pkt. MNiSW: 40
• Szulc-Dąbrowska L., Struzik J., Cymerys J., Winnicka A., Nowak Z., Toka F.N., Gieryńska M. (2017) The in vitro inhibitory effect of ectromelia virus infection on innate and adaptive immune properties of GM-CSF-derived bone marrow cells is mouse strain-independent. Front Microbiol 8:2539.
IF: 4,019; pkt. MNiSW: 35 pkt.
• Szulc-Dąbrowska L., Wojtyniak P., Struzik J., Toka F.N., Winnicka A., Gieryńska M. (2019) ECTV abolishes the ability of GM-BM cells to stimulate allogeneic CD4 T cells in a mouse strain-independent manner. Immunol Invest 1-18. Epub ahead of print.
IF: 2.588; pkt. MNiSW: 15 pkt.

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 145 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 15,493

 

Wyróżnienie

Dr hab. Tomasz Sadkowski
Tytuł osiągnięcia:
„Transkryptomika mięśnia szkieletowego bydła”
• Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl, 2009, Comparison of skeletal muscle transcriptional profiles in dairy and beef breeds bulls, Journal of Applied Genetics 50(2) 109–123, https://doi.org/10.1007/BF03195662.
IF: 1,324; pkt. MNiSW: 20
• Tomasz Sadkowski (autor korespondencyjny), Anna Ciecierska, Alicja Majewska, Jolanta Oprządek, Krzysztof Dasiewicz, Marcin Ollik, Zofia Wicik, Tomasz Motyl, 2014, Transcriptional background of beef marbling — Novel genes implicated in intramuscular fat deposition, Meat Science, 97(1) 32-41, https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.12.017.
IF: 2,615; pkt. MNiSW: 40
• Tomasz Sadkowski (autor korespondencyjny), Anna Ciecierska, Jolanta Oprządek and Edyta Balcerek, 2018, Breed-dependent microRNA expression in the primary culture of skeletal muscle cells subjected to myogenic differentiation, BMC Genomics, 19:109, https://doi.org/10.1186/s12864-018-4492-5.
IF: 3,730; pkt. MNiSW: 40

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 7,67

 

Kategorie prac przeglądowych

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej

• Anna  Ciecierska,  Tomasz  Sadkowski,  Tomasz  Motyl. Rola  komórek satelitowych  we  wzroście  i  regeneracji  mięśni  szkieletowych. Medycyna Weterynaryjna  2019, 75 (12), 707 – 712

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

• Lasocka Iwona,  Jastrzębska Elżbieta,  Szulc-Dąbrowska Lidia ,  Skibniewski Michał ,  Pasternak Iwona,  Hubalek Kalbacova Marie,  Skibniewska Ewa M. The effects of graphene and mesenchymal stem cells in cutaneous wound healing and their putative action mechanism. International Journal of Nanomedicine 2019, 14: 2281-2299, https://doi.org/10.2147/IJN.S190928
IF:4,471; pkt. MNiSW: 140
• Kolenda R, Ugorski Maciej, Grzymajło Krzysztof. Everything you always wanted to know about Salmonella type 1 fimbriae, but were afraid to ask. Front Microbiol. 2019 May 14;10:1017.doi:10.3389/fmicb.2019.01017. eCollection 2019. Review.
IF: 4,259; pkt. MNiSW: 100

 

Nagroda II stopnia

• Gołaszewska Anita (obecnie Domańska),  Bik Wojciech,  Motyl Tomasz,  Orzechowski Arkadiusz. Bridging the Gap between Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s-like Diseases in Animals. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 1664; 24 pages, http://doi.org/10.3390/ijms20071664.
IF: 4,183; pkt. MNiSW: 100
• Urbańska Kaja, Orzechowski Arkadiusz. Unappreciated role of LDHA and LDHB to control apoptosis and autophagy in tumor cells. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 2085; 15 pages, http://doi:10.3390/ijms20092085.
IF: 4,183; pkt. MNiSW: 100

 

Nagroda III stopnia

• Gnat Sebastian,  Nowakiewicz Aneta,  Łagowski Dominik,  Zięba Przemysław. Host- and pathogen-dependent susceptibility and predisposition to dermatophytosis. JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 2019 Vol. 68 Issue 6, s. 823-836.
IF: 1,926; pkt. MNiSW: 70

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

• Cwynar Przemysław, Stojkov Jane, Wlaźlak Klaudia. African Swine Fever Status in Europe. Viruses – Basel; 2019, 11, 310: 1-17.
IF: 3,811; pkt. MNiSW: 100

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców

brak

 

Kategoria monografii

Za wyróżniającą się monografię naukową

• Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Larskiej prof. nadzw. i dr Michała K. Krzysiaka pt. „Kompendium ochrony zdrowia żubra (Bison bonasus)”. Wyd. PIWet-PIB Puławy 2019, ISBN 978-83-89946-70-6 (pkt. MNiSW 80).

• Majewska Alicja, Domoradzki Tomasz, Grzelkowska-Kowalczyk Katarzyna. rozdział pt:Transcriptomic Profiling During Myogenesis. w monografii pt. Methods in Molecular Biology 2019, 1889, 127-168 (MNiSW 80).

 

Za wyróżniającą się monografię dydaktyczną  

brak

 

Autorowi wyróżniającej się książki weterynaryjnej

• Praca zbiorowa po redakcją prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza oraz prof. dr hab. Aliny Wieliczko. Choroby drobiu, III wydanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2019 r. ISBN 978-83-7717-314-5

 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne 

brak

Rozmiar czcionki
Kontrast