Nagrody

2021 - nagrody za rok 2020

Kategorie prac oryginalnych

Za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 • Nowakiewicz A, Zięba P, Gnat S, Trościańczyk A, Osińska M, Łagowski D, Kosior-Korzecka U, Puzio I .  A significant number of multi-drug resistant Enterococcus faecalis in wildlife animals; long-term consequences and new or known reservoirs of resistance?. Science of the Total Environment 2020 Vol. 705, 135830 s. 1-12, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135830;  IF: 6,551, pkt MNiSW: 200 

Nagroda II stopnia

 • Krukowski H, Bakuła Z, Iskra M, Olender A, Bis-Wencel H, Jagielski T.  The first outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in dairy cattle in Poland with evidence of on-farm and intrahousehold transmission. Journal of Dairy Science,  2020, 103(11):10577-10584.  IF: 3,33, pkt MNiSW: 200

Nagroda III stopnia

 • Kwiecień E, Stefańska I, Chrobak-Chmiel D, Sałamaszyńska-Guz A, Rzewuska M. New determinants of aminoglycoside resistance and their association with the class 1 integron gene cassettes in Trueperella pyogenes. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(12): 4230; https://doi.org/10.3390/ijms21124230 IF: 4,556, pkt MNiSW: 140

Wyróżnienie

 • Szczerba-Turek A, Siemionek J, Socha P, Bancerz-Kisiel A., Platt-Samoraj A, Lipczynska-Ilczuk K., Szweda W. Shiga toxin-producing Escherichia coli isolates from red deer (Cervus elaphus), roe deer (Capreolus capreolus) and fallow deer (Dama dama) in Poland. Food Microbiology, 2020, 86, 103352. IF: 4,155; pkt MNiSW: 140

 

Za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

 • Sałamaszyńska-Guz  A, Serafińska I, Bącal P, Douthwaite Stephen. Virulence properties of Campylobacter jejuni are enhanced by  displaying a mycobacterial TlyA methylation pattern in its rRNA. Cellular Microbiology, 20202020;22:e13199  IF: 4,41; pkt MNiSW: 140

Nagroda II stopnia

 • Krajewska-Wędzina M, Didkowska A, Arachna A. Sridhara, Rubyat Elahi,  Ashley Johnathan-Lee, Radulski Ł, Lipiec M, Anusz K, Konstantin P. Lyashchenko,. Michele A. Miller, Wade R. Waters. Transboundary tuberculosis: Importation of alpacas infected with Mycobacterium bovis from the United Kingdom to Poland and potential for serodiagnostic assays in detecting tuberculin skin test false-negative animals. Transboundary and Emerging Diseases, 2020, 67(3), 1306-1314, doi: 10.1111/tbed.13471.  IF: 4.188, pkt MNiSW: 100

Nagroda III stopnia

 • Golubczyk D, Kalkowski Ł, Kwiatkowska J, Zawadzki M, Holak P, Głodek J, Milewska K, Pomianowski A., Janowski M., Adamiak Z., Walczak P, Małysz-Cymborska I. Endovascular model of ischemic stroke in swine guided by real-time MRI. Scientific Reports, 2020,10 (1), s. 1-11, DOI: 10.1038/s41598-020-74411-3.  IF: 3,998; pkt MNiSW: 140

Wyróżnienie

 • Emilio di Ianni, Peter Møller,  Mortensen A, Szarek J, Per Axel Clausen, Anne Thoustrup Saber, Ulla Vogel, Nicklas Raun Jacobsen. Organomodified nanoclays induce less inflammation, acute phase response and genotoxicity than pristine nanoclays in mice lungs. Nonotoxicology, 2020, 14, 7, 869-892, IF:4,925; pkt MNiSW: 140

 

Za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców 

brak wniosków

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

Nagroda I stopnia

 • Gondek  M, Knysz P, Pomorska-Mól M, Ziomek M, Bień-Kalinowska J . Acute phase protein pattern and antibody response in pigs experimentally infected with a moderate dose of Trichinella spiralis, T. britovi, and T. pseudospiralis.  Veterinary Parasitology, 2020, 288, 109277. IF: 2,157; pkt. MNiSW: 140

Nagroda II stopnia

 • Gondek  M, Herosimczyk A, Knysz P, Ożga M, Lepczyński A, Szkucik K . Comparative proteomic analysis of serum from pigs experimentally infected with Trichinella spiralis, Trichinella britovi, and Trichinella pseudospiralis. Pathogens, 2020, 9, 55.  IF: 3,018; pkt. MNiSW: 100

Nagroda III stopnia

 • Didkowska  A, Orłowska B, Witkowski L, Olbrych K, Brzezińska S, Augustynowicz-Kopeć E, Krajewska-Wędzina M, Bereznowski A, Bielecki W, Krzysiak M, Rakowska A, Olech W, Miller  MA, Waters Wade R Lyashchenko KP., Anusz K. Biopsy and Tracheobronchial Aspirates as Additional Tools for the Diagnosis of Bovine Tuberculosis in Living European Bison (Bison bonasus).  Animals 2020, 10, 2017; https://doi:10.3390/ani10112017 . IF: 2,323; pkt MNiSW 100

 

Za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej) 

Nagroda I stopnia

Za cykl  oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 • Jana B,  Całka J.  Endometritis changes the neurochemical characteristics of the caudal mesenteric ganglion neurons supplying the gilt uterus. Animals (Basel). 2020 May 20;10(5):891. doi: 10.3390/ani10050891. IF: 2.323; pkt MNiSW: 100
 • Jana B, Całka J, Palus K,  Sikora M. Escherichia coli -induced inflammation changes the expression of acetylcholine receptors (M2R, M3R, and α-7 nAChR) in the pig uterus. Journal of Veterinary Research.  2020 Nov 6;64(4):531-541. doi: 10.2478/jvetres-2020-0073. eCollection 2020 Dec. IF: 1.039; pkt MNiSW: 70
 • Jana B, Całka J, Bulc M, Piotrowska-Tomala K. Participation of acetylcholine and its receptors in the contractility of inflamed porcine uterus. Theriogenology. 2020 Feb;143:123-132. doi: 10.1016/j.theriogenology. 2019.09.015. Epub 2019 Sep 10. PMID: 31874364. IF: 2.094; pkt MNiSW: 140
 • Jana B, Całka J, Palus K. Inflammation changes the expression of neuropeptide Y receptors in the pig myometrium and their role in the uterine contractility. PLoS One. 2020 Jul 10;15(7):e0236044. doi: 10.1371/journal.pone.0236044. eCollection 2020. IF: 2.870; pkt MNiSW: 140
 • Jana B, Całka J, Czajkowska M. The role of somatostatin and its receptors (sstr2, sstr5) in the contractility of gilt inflamed uterus. Research in Veterinary Science. 2020 Dec;133:163-173. doi: 10.1016/j.rvs c.2020.09.016. Epub 2020 Sep 19. IF: 1.892; pkt MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 550 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 10.2

 

Nagroda II stopnia

Za cykl  oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej, Katedry Nauk Przedklinicznych, Lublin

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 • Łagowski D, Gnat S, Nowakiewicz A, Osińska M.  Population differentiation, antifungal susceptibility, and host range of Trichophyton mentagrophytes isolates causing recalcitrant infections in humans and animals. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2020 Vol. 39 Iss. 11 s. 2099-2113. IF: 2.837; pkt MNiSW: 100
 • Gnat S, Łagowski D,  Nowakiewicz A, Dyląg M. Unusual dermatomycoses caused by Nannizzia nana: the geophilic origin of human infections. Infection 2020 Vol. 48 Issue 3 s. 429-434. IF: 3.040; pkt MNiSW: 100
 • Gnat S, Łagowski D, Nowakiewicz A, Dyląg M. Tinea corporis caused by Trichophyton equinum transmitted from asymptomatic dogs to two siblings.  Brazilian Journal of Microbiology 2020 Vol. 51 Issue 3 s. 1433-1438.     IF: 2.428; pkt MNiSW: 70
 • Gnat S, Łagowski D, Nowakiewicz A, Osińska M,  Dyląg M.  Identification of emerging trends in the prevalence of dermatophytoses in alpacas (Vicugna pacos) farmed in Poland. Transboundary and Emerging Diseases 2020 Vol. 67 Issue 6 s. 2702-2712. IF: 4.188; pkt MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 370 pkt.  
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,49

 

Nagroda III stopnia

Za cykl  oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 • Cizek P,  Hamouzova P, Goździewska-Harłajczuk K, Klećkowska-Nawrot J, Kvapil P. Microscopic structure of the tongue in the lesser hedgehog tenrec (Echinops telfairi, Afrosoricida) and its relation to phylogenesis. Anatomical Science International, 2020, 95(3), 313-322.; IF: 1.512; pkt MNiSW: 40
 • Goździewska-Harłajczuk Ka,  Hamouzova P, Klećkowska-Nawrot Joanna, Barszcz Karolina,   Cizek P. Microstructure of the surface of the tongue and histochemical study of the lingual glands of the lowland tapir (Tapirus terrestris Linnaeus, 1758) (Perissodactyla: Tapiridae). Animals, 2020, 10(12):2297.  IF: 2.323; pkt MNiSW: 100
 • Goździewska-Harłajczuk KarolinaKlećkowska-Nawrot Joanna, Hamouzova Pavla, Cizek Petr. Microstructure of the tongue surface and lingual glands of the Sulawesi bear cuscus, Ailurops ursinus (Marsupialia: Phalangeridae) – a light and scanning electron microscopic study. Acta Zoologica, 2020, – early view, doi: 10.1111/azo.12367.  IF: 1.375; pkt MNiSW: 70
 • Klećkowska-Nawrot Joanna, Goździewska-Harłajczuk Karolina, Barszcz Karolina. Comparative study of the eyelids and orbital glands morphology in the okapi (Okapia johnstoni, Giraffidae), Père david’s deer (Elaphurus davidianus, Cervidae) and the Philippine mouse-deer (Tragulus nigricans, Tragulidae).  Histology and Histopathology,  2020, 35(2),185-202.  IF: 2.021; pkt MNiSW: 70
 • Klećkowska-Nawrot Joanna, Goździewska-Harłajczuk Karolina, Barszcz Karolina. Gross anatomy, histological, and histochemical analysis of the eyelids and orbital glands of the neonate pygmy hippopotamus (Suina: Choeropsis liberiensis or Hexaprotodon liberiensis, Morton 1849) with reference to its habitat. Anatomical Record, 2020 – early view. Doi: 10.1002/ar.24459.  IF: 1.634; pkt MNiSW: 70

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 350 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 8,85

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

Nagroda I stopnia

Dr Makowska Krystyna, Katedra Diagnostyki Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie; Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Makowska K, Obremski K, Zielonka Ł , Gonkowski S. The Influence of Low Doses of Zearalenone and T-2 Toxin on Calcitonin Gene Related Peptide-Like Immunoreactive (CGRP-LI) Neurons in the ENS of the Porcine Descending Colon.  Toxins, 2017, pii: E98, IF: 3,273;  pkt MNiSW: 35
 • Makowska K, Gonkowski S. The influence of inflammation and nerve damage on neurochemical characterization of calcitonin gene-related peptide – like immunoreactive (CGRP-LI) neurons in the enteric nervous system of porcine descending colon. International Journal of Molecular Sciences,  19(2): pii: E548.  IF: 4,183; pkt MNiSW: 140
 • Makowska K, Gonkowski S. Age and Sex-Dependent Differences in the Neurochemical Characterization of Calcitonin Gene-Related Peptide-Like Immunoreactive (CGRP-LI) Nervous Structures in the Porcine Descending Colon. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 1024; IF: 4,183; pkt MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 315 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 11.63

Nagroda II stopnia

Dr Woźniak Aleksandra, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Woźniak A, Miłek D, Matyba P, Stadejek T. Real-time PCR detection patterns of porcine circovirus type2 (PCV2 )in Polish farms with different status of vaccination against PCV2. Viruses  2019, 11(12): 1135, https://doi:10.3390/v11121135IF: 3,811; pkt MNiSW: 100
 • Stadejek T, Woźniak A, Miłek D, Biernacka K. First detection of porcine circovirus type 3 (PCV3) on commercial pig farms in Poland. Transboundary and Emerging Diseases 2017, 64: 1350-1353, https://doi:10.1111/tbed.12672.  IF:3,504; pkt MNiSW: 35
 • Woźniak A, Miłek D, Bąska P, Stadejek T. Does porcine circovirus type 3 (PCV3) interfere with porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccine efficacy?  Transboundary and Emerging Diseases 2019, 66: 1454-1461, https://doi:10.1111/tbed.13221IF:3,554; pkt MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 235 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 10.86

 

Nagroda III stopnia

Dr Michałek Marcin; Katedra Chorób Wewnetrznych  z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, we Wrocławiu,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Michałek M, Tabiś A, Cepiel A, Noszczyk-Nowak A. Antioxidative enzyme activity and  total antioxidant capacity in serum of dogs with degenerative mitral valve disease. The Canadian Journal of Veterinary Research, 2020, 84 (1): 67-73. IF: 1,185; pkt MNiSW: 70
 • Michałek M, Tabiś A, Pasławska U, Noszczyk-Nowak A. Antioxidant defence and oxidative stress markers in cats with asymptomatic and symptomatic hypertrophic cardiomyopathy: a pilot study. BMC Veterinary  Research, 2020, 16:26. IF: 1,835; pkt MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 210 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 3.01

Za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.

Nagroda I stopnia

Dr hab. Palus Katarzyna, Katedra Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, w Olsztynie

Tytuł osiągnięcia: „Ocena wpływu niskich i wysokich dawek akrylamidu na neurochemiczny fenotyp neuronów jelitowego układu nerwowego w wybranych odcinkach przewodu pokarmowego świni domowej”

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Palus K, Całka J. Influence of Acrylamide Administration on the Neurochemical Characteristics of Enteric Nervous System (ENS) Neurons in the Porcine Duodenum.  International Journal of Molecular Sciences 2020, 21, 15. IF: 4,556; pkt MNiSW: 140
 • Palus K, Obremski K, Bulc M, Całka J. The impact of low and high doses of acrylamide on the intramural neurons of the porcine ileum.  Food and Chemical Toxicology 2019, 132: 110673. IF: 4,679; pkt MNiSW: 100
 • Palus K, Makowska K, Całka J. Alterations in Galanin-Like Immunoreactivity in the Enteric Nervous System of the Porcine Stomach Following Acrylamide Supplementation. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(13):3345. IF: 4,556; pkt MNiSW: 140
 • Palus K, Bulc M, Całka J. Changes in VIP-, SP- and CGRP- like immunoreactivity in intramural neurons within the pig stomach following supplementation with low and high doses of acrylamide.  Neurotoxicology, 2018, 69:47-59. IF: 3,263; pkt MNiSW: 30
 • Palus K, Makowska K, Całka J. Acrylamide-induced alterations in the cocaine- and amphetamine-regulated peptide transcript (CART)-like immunoreactivity within the enteric nervous system of the porcine small intestines. Annals of Anatomy, 2018, 219:94-101. IF: 2,241; pkt MNiSW: 30

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 440 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 19.27

 

Kategorie prac przeglądowych

Za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej

Nagroda I stopnia

 • Tymicki G, Puzio I, Pawłowska-Olszewska M. Nesfatyna-1- hormon o działaniu plejotropowym. Medycyna Weterynaryjna  2020, 76 (3), 136-144

Nagroda II stopnia

 • Kania BF, Bracha U, Lonc G, Wojnar T. Rola antagonistów glutaminergicznych receptorów metabotropowych w eksperymentalnym bólu neuropatycznym u zwierząt. Medycyna Weterynaryjna 2020, 76 (10), 564-571

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 • Tkaczyk A, Mitrowska K, Posyniak A. Synthetic organic dyes as contaminants of the aquatic environment and their implications for ecosystems: A review. Science of the Total Environment 2020, 717, 1-19, artykuł 137222. IF:6,551; pkt MNISW:200

Nagroda II stopnia

 • Kaszak I, Witkowska-Piłaszewicz O, Niewiadomska Z, Dworecka-Kaszak B, Toka F, Jurka P. Role of Cadherins in Cancer—A Review. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(20): 7624; https://doi.org/10.3390/ijms21207624.  IF: 4,556; pkt MNiSW 140

Nagroda III stopnia

 • Nowakiewicz A, Zięba P, Gnat S, Matuszewski Ł. Last call for replacement of antimicrobials in animal production: modern challenges, opportunities, and potential solutions. ANTIBIOTICS 2020 Vol. 9 Iss. 12 Article number 883, DOI: 10.3390/antibiotics9120883. IF: 3,893; pkt MNiSW: 70

Wyróżnienie

 • Żmigrodzka M, Witkowska-Piłaszewicz O, Winnicka A. Platelets extracellular vesicles as regulators of cancer progression- un updated perspective. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(15): 5195;  https://doi:10.3390/ijms21155195IF; 4,556; pkt MNiSW: 140

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Brak wniosków

 

Za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców

brak wniosków

 

Kategoria monografii

Za wyróżniającą się monografię naukową

 • Monografia pt.Mycotoxins Occurence in Feed and Their Influence on Animal Health”  – praca zbiorowa po redakcją Gajęckiego MT, Gajęckiej M oraz Zielonki Ł. Printed Edition of the Special Issue Published in Toxins. 2020, pp 1-242. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland. ISBN 978-3-03943-848-8   

 

Za wyróżniającą się monografię dydaktyczną  

 • Monografia pt. “Fizjologia i patologia rozrodu klaczy” R. Kozdrowski. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2020, 240 stron   

 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne 

Nagroda I stopnia

 • Dolka I, Tomaszewski M, Wola D, Czopowicz M,  Kaba J.    Lymphoepithelial Cyst of the Salivary Gland in a Small Ruminant Lentivirus-Positive Goat. Animals 2020, 10(9): 1545 https://doi.org/10.3390/ani10091545.  IF: 2,323; pkt MNiSW: 100

Nagroda II stopnia

 • Hebel M, Ruszkowski J, Giza E, Pomorska-Mól M. Crossed renal ectopia with fusion in a pelvic inlet area, atypical portal vein and coccygeal deformation in a young female cat. BMC Vet Res. 2020 Aug 27;16(1):314. IF: 1.835; pkt MNISW: 140
Rozmiar czcionki
Kontrast