Zarządy Oddziałów PTNW w kadencji 2020-2024

Przewodniczący: lek. wet. Jan Dynkowski

ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok

tel:
email: hajvitavet@op.pl

Przewodniczący: dr Andrzej Stryszak

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku,
ul. Kaprów 10
80-316 Gdańsk

tel:
email: ptnw@gdansk.wiw.gov.pl

Przewodniczący: dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni

Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

ul. Akademicka 12
20-033 Lublin

tel:
email: witold.kedzierski@up.lublin.pl

Przewodniczący: lek. wet. Anna Stypułkowska

ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża

tel:
email: ptnw20@wp.pl

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 13
10-719 Olsztyn

tel:
email: krzysztof.wasowicz@uwm.edu.pl

Przewodniczący: dr n. wet. Piotr Żmuda

Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

tel:
email: piotr.zmuda@urk.edu.pl

Przewodniczący: dr Andrzej Stępnicki

ul. Rzemieślnicza 26
97-300 Piotrków Trybunalski

tel:
email: amicuswet@wp.pl

Przewodniczący: dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

tel:
email: jaca@piwet.pulawy.pl

Przewodniczący: lek. wet. Józef Kilijanek

ul. Ściegiennego 205
 25-116 Kielce

tel:
email: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl

Przewodniczący: prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski

Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

tel:
email: jedrzej.jaskowski@gmail.com

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Katedra Nauk Fizjologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 16
602-787 Warszawa

tel:
email: krzysztof_anusz@sggw.edu.pl

Przewodniczący: dr n. wet. Aleksander Skoracki

ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznań

tel:
email: skoracki@basko-vet.com

Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Płoneczka – Janeczko, prof. uczelni

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 45
50 – 366 Wrocław

tel:
email: katarzyna.ploneczka-janeczko@upwr.edu.pl

Zarządy Oddziałów PTNW w kadencji 2016-2019

1. Oddział w Białymstoku

Przewodniczący: lek. wet. Jan Dynkowski
17-200 Hajnówka, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. 11 Listopada 22, hajvitavet@op.pl

Nr konta bankowego: 83 2030 0045 1110 0000 0073 1640

 

2. Oddział w Gdańsku

Przewodniczący: lek. wet. Jarosław Półtorak

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

80-316 Gdańsk, ul. Kaprów 10

tel. 58 55 21 268
email: j.poltorak@gdansk.wiw.gov.pl
www.ptnwgdansk.cba.pl

Nr konta bankowego: 82 1160 2202 0000 0000 2078 4003

 

3. Oddział Świętokrzyski

Przewodniczący: lek. wet. Jaromir Kobos
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 205, j.kobos@wiw.kielce.pl

 

4. Oddział w Lublinie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marta Kankofer
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP
20-033 Lublin, ul. Akademicka 12, marta.kankofer@up.lublin.pl

Nr konta bankowego: 74 1240 2382 1111 0000 3911 6280

 

5. Oddział Łomżyńsko – Ostrołęcki

Przewodniczący: dr Marian Czerski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, tel. 86 216 34 54

Nr konta bankowego: 45 2490 0005 0000 4500 7200 9070

 

6. Oddział w Olsztynie

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn, krzysztof.wasowicz@uwm.edu.pl

Nr konta bankowego: 42 2030 0045 1110 0000 0058 1640

 

7. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Przewodniczący: lek. wet. Andrzej Cecotka
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rzemieślnicza 26, andrzej-cecotka@o2.pl

Nr konta bankowego: 98 2030 0045 1110 0000 0115 2350

 

8. Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Przewodnicząca: dr Jolanta Budzyk
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250, biuro.zhw@wiw.poznan.pl

Nr konta bankowego: 92 1020 4027 0000 1702 0031 1159

 

9. Oddział w Puławach

Przewodniczący: dr hab. Artur Rzeżutka, prof. nadzw. 
24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57, arzez@piwet.pulawy.pl

Nr konta bankowego: 17 1020 3219 0000 9302 0061 1178

 

10. Oddział w Warszawie

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, arkadiusz_orzechowski@sggw.pl

Nr konta bankowego: 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300

 

11. Oddział we Wrocławiu

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
Pl. Grunwaldzki 45, 50-366 Wrocław, olapkrol@gmail.com

Nr konta bankowego: 21 1020 5242 0000 2602 0180 5738

 

12. Oddział Małopolski w Krakowie

Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, kazimierz.tarasiuk@genusplc.com

nr konta bankowego:  42 1160 2202 0000 0003 6710 3532

 

13. Oddział w Toruniu

Przewodniczący: prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, jedrzej.jaskowski@gmail.com

Nr konta bankowego:  53 1160 2202 0000 0003 6710 3916

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast