Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej

Kierownik Sekcji: Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

e-mail: krzysztof.rypula@upwr.edu.pl

telefon: 609 145 443

Rozmiar czcionki
Kontrast