Sekcja żywienia zwierząt i higieny pasz

Kierownik Sekcji: prof. dr hab. Magdalena Gajęcka

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

e-mail: mgaja@uwm.edu.pl

telefon: 604 564 544

Rozmiar czcionki
Kontrast