A A A

2014 - nagrody za rok 2013

 

Nagrody Dorocznych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

za 2013 rok

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej za oryginalne prace badawcze:

 

Nagroda I stopnia

 

dr Paweł Struciński, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, mgr  Sebastian Maszewski, dr Katarzyna Góralczyk, mgr Małgorzata Wernik-Bany,  mgr inż.,Szczepan Mikołajczyk, dr Katarzyna Czaja, dr Agnieszka Hernik, prof. dr   hab. Jan Ludwicki. PCDD/Fs and DL-PCBs intake from  fish caught in Polish fishing  grounds in the Baltic Sea - characterizing the risk for consumers Environment  International 56, 2013

 

 

Nagroda II stopnia

 

dr Magdalena Materniak, prof. dr hab. Jacek Kuźmak i inni autorzy zagran. „Similar patterns of infection with bovine foamy virus in experimentally inoculated calves and sheep”  Journal of Virology 6, 2013

 

 

Nagroda III stopnia

 

 

 1. dr Marzena Rola – Łuszczak, mgr Aneta Pluta, mgr Monika Olech, prof. dr hab. Jacek Kuźmak i inni autorzy zagraniczni „The molecular characterization of bovine leukemia virus isolated from Eastern Europe and Siberia and its impact on phylogeny” PLOS ONE 8, 2013

 

 

 1. dr Monika Barczewska, dr hab. Joanna Wojtkiewicz, dr Aleksandra Habich, prof. dr hab. Mirosław Janowski, prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, dr Piotr Holak, dr Hubert Matyjasik, /prof. dr J. Bulte/, prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. Piotr Walczak „MR monitoring of minimally invasive delivery of mesenchymal stem cells into the porcine intervertebral disc” PLOS ONE 8, 2013

 

 

 1. mgr inż Ewelina Patyra, mgr Ewelina Kowalczyk, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek „Development and validation method for the determination of selected tetracyclines in animals medicated feedingstuffs with the use of micellar liquid chromatography” Analytical Bioanalytical Chemistry 405, 2013

 

 

 1. Majchrzak K, Lo Re D, Gajewska M, Bulkowska M, Homa A, Pawłowski K, Motyl Tomasz, Murphy P, Król Magdalena: „Migrastatin analogu es inhibit panine mam mary cancer cellmigration and invasion” PLoS ONE 8 /10/: e76789

 

 

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej za cykle oryginalnych prac badawczych:

 

Nagroda I stopnia

 

Za cykl prac dotyczących onkogenomiki weterynaryjnej

 

 1. Pawłowski K, Maciejewski H, Majchrzak K, Dolka I, Mol J, Motyl T, Król M. „Five markers useful for the distinction of canine mammary malignancy” BMC Veterinary Research 9, 2013
 2. Pawłowski K, Maciejewski H, Dolka I, Mol J, Motyl T, Krół M. „Gene expression profiles in canine mammary carcinoma of various grades of malignancy” Veterinary Research 9, 2013
 3. Pawłowski K, Homa A, Bulkowska M, Majchrzak K, Motyl T, Król M. „Expression of inflammation-mediatted cluster of genes as a new marker of canine mammary malignancy“ Veterinary Research Communications 37, 2013

 

4. Pawłowski K, Mucha J, Majchrzak K, Motyl T, Król M. „Expression and role of  PGP, BCRP, MRP1 and MRP3  in multidrug resistance of canine mammary cancer cells”   BMC Veterinary Research 9, 2013

 

 1. Król M, Majchrzak K, Mucha J, Homa A, Bulkowska M, Jakubowska A, Karwicka M, Pawłowski K, Motyl T. „CSF-1R as an inhibitor of apoptosis promoter of proliferation, migration and invasion of canine mammary cancer cells” BMC Veterinary Research 9, 2013

 

 

Nagroda II stopnia

 

 

I. Za cykl prac dotyczących Campylobacter spp.

 

 

 1. K. Wieczorek, E. Denis, O.Lynch, J. Osek „Molecular characterization and antibiotic resistance profiling of Campylobacter isolated from cattle in Polish slaughterhouses” Food Microbiology 34, 2013
 2. K. Wieczorek, G. Dykes, J. Osek, L.Duffy „Antimicrobial resistance and genetic characterization of Campylobacter spp. from three countries” Food Control 34, 2013
 3. K. Wieczorek, I. Kania, J. Osek „Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter spp. isolated from poultry carcasses in Poland” Journal of Food Protection 76, 2013

 

 

II.  Za cykl prac dotyczących poznania syntezy oraz sekrecji prostacykliny i leukotrienów                           w  zapalnie zmienionej macicy świń

 

 1. B. Jana, J. Jaroszewski, J. Czarzasta, M. Włodarczyk, W. Markiewicz „ Synthesis of prostacyclin and its effect on the contractile activity of the inflamed porcine uterus” Theriogenology 79, 2013
 2. B. Jana, J. Czarzasta, J. Jaroszewski „Synthesis of leukotrienes in porcine utemi with endometritis induced by infection with Escherichia coli” Reproduction, Fertility and Development – opublikowana w formie elektronicznej 2013
 3. Czarzasta, B. Jana “Inflammation changes the expression of leukotriene receptors in porcine uteri” Journal of Reproductive Immunology 100, 2013

 

 

Nagroda III stopnia:

 

Za cykl prac dotyczących poznania syntezy oraz sekrecji prostacykliny i leukotrienów                             w  zapalnie zmienionej macicy świni /wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej/

 

 1. Z. Pidsudko „Immunohistochemical characteristics and distribution of neurons in the paravertebral, prevertebral and pelvic ganglia supplying the urinary bladder in the male pig” J. Mol. Neurosci /opublikowano w formie elektronicznej 2013/
 2. Z. Pidsudko „Immunohistochemical characteristics and disribution of sensory dorsal root ganglia neurons supplying the urinary bladder in the male pig” J. Mol Neurosci /opublikowano w formie elektronicznej/2013/
 3. Z. Pidsudko „Immunohistochemical charakteristics and distribution of neurons in the intramural ganglia supplying the urinary bladder in the male pig” Polish Journal of Veterinary Sciences 4, 2013

 

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej za oryginalne prace badawcze:

 

Nagroda I stopnia

 

dr Paweł Struciński, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, mgr  Sebastian Maszewski, dr Katarzyna Góralczyk, mgr Małgorzata Wernik-Bany,  mgr inż.,Szczepan Mikołajczyk, dr Katarzyna Czaja, dr Agnieszka Hernik, prof. dr   hab. Jan Ludwicki. PCDD/Fs and DL-PCBs intake from  fish caught in Polish fishing  grounds in the Baltic Sea - characterizing the risk for consumers Environment  International 56, 2013

 

 

Nagroda II stopnia

 

dr Magdalena Materniak, prof. dr hab. Jacek Kuźmak i inni autorzy zagran. „Similar patterns of infection with bovine foamy virus in experimentally inoculated calves and sheep”  Journal of Virology 6, 2013

 

 

Nagroda III stopnia

 

 

 1. dr Marzena Rola – Łuszczak, mgr Aneta Pluta, mgr Monika Olech, prof. dr hab. Jacek Kuźmak i inni autorzy zagraniczni „The molecular characterization of bovine leukemia virus isolated from Eastern Europe and Siberia and its impact on phylogeny” PLOS ONE 8, 2013

 

 

 1. dr Monika Barczewska, dr hab. Joanna Wojtkiewicz, dr Aleksandra Habich, prof. dr hab. Mirosław Janowski, prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, dr Piotr Holak, dr Hubert Matyjasik, /prof. dr J. Bulte/, prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. Piotr Walczak „MR monitoring of minimally invasive delivery of mesenchymal stem cells into the porcine intervertebral disc” PLOS ONE 8, 2013

 

 

 1. mgr inż Ewelina Patyra, mgr Ewelina Kowalczyk, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek „Development and validation method for the determination of selected tetracyclines in animals medicated feedingstuffs with the use of micellar liquid chromatography” Analytical Bioanalytical Chemistry 405, 2013

 

 

 1. Majchrzak K, Lo Re D, Gajewska M, Bulkowska M, Homa A, Pawłowski K, Motyl t, Murphy P, Król M. „Migrastatin analogu es inhibit panine mam mary cancer cellmigration and invasion” PLoS ONE 8 /10/: e76789

 

 

 

Wyróżnienia:

 

 1. mgr Magdalena Zając, dr Dariusz Wasyl, dr Andrzej Hoszowski, dr S. le Hello, dr hab. Krzysztof Szulowski prof. nadzw. Genetic lineages of Salmonella enterica serovar Kentucky spreading in pet reptiles. Veterinary Microbiology 166, 2013

 

 

 1. prof. dr hab. Jerzy Rola, dr Wojciech Socha, prof. dr hab. Jan Żmudziński „Sequence analysis of ORFs 5, 6 and 7 of equine arteritis virus during persistent infection of the stallion-A 7-year study” Veterinary Microbiology 164, 2013

 

 

 1. mgr Agnieszka Kaupke, lek. wet. Iwona Kozyra, dr hab. Artur Rzeżutka prof. nadzw. I inni autorzy zagraniczni „Tracing enteric viruses in the European berry fruit Supply chain” International Journal of Food Microbiology 167, 2013

 

 

W kategorii za wybitną monografię z zakresu nauk weterynaryjnych:

 

dr inż. Mirosław Michalski, prof. dr hab. Jacek Osek, mgr Ewelina   Bigoraj,  dr hab. Marta Chrobocińska prof. nadzw., lek.wet Magdalena Łopatek, dr Agnieszka Pękala, mgr Remigiusz Pomykała, dr Hanna Różańska „Małże jako źródło zagrożeń biologicznych” , pod redakcją prof. dr hab. Jacka Oska, wyd. PIW-PIB w Puławach 2013

 

 

W kategorii za wybitną monografię z zakresu nauk weterynaryjnych ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej

 

dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw.   L. Grzybowska-Szatkowska, M. Bugno-Poniewierska, M. Surdyka ,  A. Śmiech: „Nuclear and mitochondrial DNA mutation in human and   canine tumors” Med. Weter.  4, 2013

 

W kategorii za pracę habil.

 

dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak „Zastosowanie nowych markerów elektrokardiograficznych i biochemicznych u psów z chorobami serca w ocenie rokowania”