Skład Zarządu Głównego PTNW
w kadencji 2020-2024

Prezes
prof. dr hab. Jan Twardoń
Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Marta Kankofer
Skarbnik
dr Marcin Mickiewicz
Wiceprezes
prof. dr hab. Jarosław Kaba
Sekretarz administracyjny
dr Bartłomiej M. Jaśkowski
Członkowie zarządu

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
prof. dr hab. Andrzej Koncicki
prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
dr hab. Magdalena Larska, prof. instytutu
dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR
prof. dr hab. Urszula Pasławska

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca
lek. wet. Renata Szeretucha
Członkowie

lek. wet. Mirosław Kacprzyk
dr Aleksandra Pliszczak-Król
lek. wet. Agnieszka Świątalska

Skład Sądu Koleżeńskiego​

Członkowie
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
dr hab. Jolanta Rola
dr Andrzej Cecotka
lek. wet. Agnieszka Berlińska
lek. wet. Anna Łukomska

Skład Komisji ds. produktu popieranego przez PTNW​

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Przedstawiciel ZG PTNW ds. współpracy z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Rozmiar czcionki
Kontrast