A A A

2016 - nagrody za rok 2015

 

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk

 

za 2015 r.

 

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej

 

Nagroda I stopnia

 

Lo Re D., Zhou Y., Mucha J., Jones L.F., Leahy L., Santocanale C., Kró M., Murphy P.V.: “Synthesis of migrastatin analogues as inhibitors of tumor cell migration: exploring structural change in and on the macrocyclic ring”, Chem. Eur. J. 2015, 21, 17993

 

 

Nagroda II stopnia

 

Michał Wójcik, Wiktor Lewandowski, Magdalena Król, Karol Pawłowski, Józef Mieczkowski, Roman Lechowski, Katarzyna Zabielska: „Enhancing anti-tumor efficacy of Doxorubicin by non-covalent conjugation to gold nanoparticles – in vitro studies on feline fibrosarcoma cell lines”, PLOS ONE 2015, April 30

 

 

Nagroda III stopnia

 

Wojciech Cybulski, Lidia Radko, Wojciech Rzeski: “Cytotoxicity of monensin, narasin and salinomycin and their interaction with silybin in HepG2, LMH and L6 cell cultures”, Toxicology in Vitro 2015, 29, 2015, 337-344

 

 

Wyróżnienia

 

dr Renata Pyz-Łukasik, dr Waldemar Paszkiewicz, dr hab. Marcin Tatara, dr Piotr Brodzki, dr Zbigniew Bełkot: „Microbiological quality of milk sold directly from producers to consumers” J. Dairy Sci. 2015, 98 (7), 4294-4301

 

 

Z. M. Kowalski, P. Górka, J. Flaga, A. Barteczko, K. Burakowska, J. Oprządek, R. Zabielski: „Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close-up diet on performance of dairy cows in the early lactation period”, J. Dairy Sci. 2015, 98(7), 3284-3291

 

 

Bancerz-Kisiel A., Platt-Samoraj A,. Szczerba-Turek A., Syczyło K., Szweda W.: „The first pathogenic Yersinia enterocolitica bioserotype 4/O:3 strain isolated from a hunted wild boar (Sus scrofa) in Poland”, Epidemiol. Infect. 143: 2758-2765

 

 

W kategorii oryginalnej pracy badawczej – cykl prac

 

Nagroda I stopnia

 

A) dr hab. Kinga Wieczorek prof. nadzw., prof. dr hab. Jacek Osek: „Poultry flocks as a source of Campylobacter contamination of broiler carcasses”, Polish Journal of Veterinary Sciences 2015, 18, 1, , 101-106

 

 

B) dr hab. Kinga Wieczorek prof. nadzw., prof. dr hab. Jacek Osek: „A five-year study on prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter from poultry carcasses in Poland”, Food Microbiology 2015, 49,, 161-165

 

 

C) dr hab. Kinga Wieczorek prof. nadzw., mgr Edyta Denis, prof. dr hab. Jacek Osek: “Comparative analysis of antimicrobial resistance and genetic diversity of Campylobacter from broilers slaughtered in Poland”, International Journal of Food

 

Microbiology 2015, 210, 24-32

 

 

Nagroda II stopnia

 

A) Anna Smolira, Joanna Wessely-Szponder: “Importance of the Matrix and the Matrix/Sample Ratio in MALDI-TOF-MS analysis of Cathelicidins obtained from porcine neutrophils”, Appl Biochem Biotechnol 2015, 175,2050-2065

 

 

B) Anna Smolira, Stanisław Hałas, Joanna Wessely-Szponder: “Quantification of the PR-39 cathelicidin compound in porcine blood by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 2015, 29, 1811-1816

 

 

C) Joanna Wessely-Szponder, Anna Smolira: “Response of antimicrobial peptides from porcine neutrophils to pentoxifylline and antigens from Gram negative and Gram positive bacteria”, Research in Veterinary Science 2016, 104, 160-165

 

 

Nagroda III stopnia

 

A) J. G. Rola, W. Korpysa-Dzirba, A. Czubkowska, J. Osek: „Prevalence of enterotoxin genes and antimicrobial resistance of coagulase-positive staphylococci recovered from raw cow milk”, J. Dairy Sci. 2015, 9 8(7), 4273-4278

 

 

B) Jolanta G. Rola, Maciej Sosnowski, Monika Ostrowska, Jacek Osek: „Prevalence and

 

antimicrobial resistance of coagulase-positive staphylococci isolated from raw goat milk”, Small Ruminant Research 2015, 123, 124-128

 

 

Nagroda III stopnia

 

A) Małgorzata Pomorska-Mól, Ewelina Czyżewska-Dors, Krzysztof Kwit,

 

Jarosław Rachubik, Andrzej Lipowski, Zygmunt Pejsak: „Immune response in pigs treated with therapeutic doses of enrofloxacin at the time of vaccination against Aujeszky’s disease”, Research in Veterinary Science 2015, 100, 68-74

 

 

B) Małgorzata Pomorska-Mól, Zygmunt Pejsak: ”Effect of therapeutic doses of enrofloxacin on circulating lymphocyte subpopulations in pigs”, Bull Vet Inst Pulawy 2015, 59, 287-293

 

 

C) Małgorzata Pomorska-Mól, Ewelina Czyżewska-Dors, Krzysztof Kwit,

 

Karol Wierzchosławski, Zygmunt Pejsak: ”Ceftiofur hydrochloride affects the humoral and cellular immune response in pigs after vaccination against swine influenza and pseudorabies”, BMC Veterinary Research 2015, 11,268

 

 

W kategorii za osiągnięcie habilitacyjne

 

Nagroda I stopnia

 

dr hab. Dariusz Wasyl: „Występowanie i charakterystyka mechanizmów oporności na cefalosporyny i chinolony u Salmonella spp. i Escherichia coli

 

 

Nagroda II stopnia

 

dr hab. Kamila Mitrowska: „Badanie występowania pozostałości 5-nitroimidazoli i ich metabolitów w tkankach zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas”

 

Nagroda III stopnia

 

dr hab. Michał Godlewski: ”Zaawansowane techniki ilościowej analizy fluorescencyjnych obrazów mikroskopowych z tkanek o skomplikowanej i niejednorodnej strukturze oraz wielowymiarowych obrazów komórki”

 

W kategorii za pracę doktorską

 

Nagroda I stopnia

 

dr Aleksandra Antos (Kuta): „Występowanie oraz charakterystyka molekularna szczepów wirusa biegunki bydła w Polsce”

 

Nagroda II stopnia

 

dr Angelika Drynda: “Właściwości immunomodulujące hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego i jego pochodnych”

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w „Medycynie Weterynaryjnej”

 

Janusz A. Madej, Jan P. Madej: “Mechanizmy obrony przeciwnowotworowej – przyczyny niepowodzeń”, Med. Weter. 2015, 71 (9), 534-542