A A A

2019 - nagrody za rok 2018

 

Kategorie prac oryginalnych

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 

 

Nagroda I stopnia

 

Pikuła A, Lisowska A, Jasik A, Śmietanka K. Identification and assessment of virulence of a natural reassortant of infectious bursal disease virus. Veterinary Research, 2018, 49: 89, doi: 10.1186/s13567-018-0586-y; IF=2,903, MNiSW = 50pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Podlasz P, Jakimiuk A, Podlasz P, Jakimiuk A, Kasica-Jarosz N, Czaja K, Wąsowicz K. Neuroanatomical Localization of Galanin in Zebrafish Telencephalon and Anticonvulsant Effect of Galanin Overexpression. ACS Chemical Neuroscience 2018; 9(12), 3049-3059. IF 4,211, MNiSW =40

 

 

Nagroda III stopnia

 

Jaśkiewicz A, Pająk B, Litwiniuk A, Urbańska K, Orzechowski A. Geranylgeraniol prevents statin-dependent myotoxicity in C2C12 muscle cells through RAP1 GTPase prenylation and cytoprotective autophagy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018; 2018:6463807. doi: 10.1155/2018/6463807, IF=4,936, MNiSW = 30 pkt.

 

Chodkowska KA, Ciecierska A, Majchrzak K, Ostaszewski P, Sadkowski T. Simultaneous miRNA and mRNA Transcriptome Profiling of Differentiating Equine Satellite Cells Treated with Gamma-Oryzanol and Exposed to Hydrogen Peroxide. Nutrients 2018, 10 (12), pii: E1871; IF= 4,196, MNiSW = 35 pkt.

 

 

Wyróżnienie

 

Małysz-Cymborska I, Gołubczyk D, Kalkowski Ł, Burczyk A, Janowski M, Holak P, Olbrych K, Stanford J, Stachowiak K, Milewska K,Górecki P, Adamiak Z, Maksymowicz W, Walczak P. MRI-guided intrathecal transplantation of hydrogel-embedded glial progenitors in large animals. Scientific Reports 2018; 8 (1),1-9 ; IF- 4,122, MNiSW = 40 pkt.

 

 

 

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

 

Nagroda I stopnia

 

Garcia‑Morante B, Dors A, León‑Kempis R, Pérez de Rozas A, Segalés J, Sibila M. Assessment of the in vitro growing dynamics and kinetics of the non-pathogenic J and pathogenic 11 and 232 Mycoplasma hyopneumoniae strains. Veterinary Research, 2018, 49:45, doi: 10.1186/s13567-018-0541-y; IF = 2,903, MNiSW = 50 pkt.

 

 

 

Nagroda II stopnia

 

Jaworski J, Pluta A, Rola-Łuszczak M, McGowan S, Finnegan C, Heenemann K, Carignano H, Alvarez I, Murakami K, Willems L, Vahlenkamp T, Trono K, Choudhury B, Kuźmak J. Interlaboratory Comparison of Six Real-Time PCR Assays for Detection of Bovine Leukemia Virus Proviral DNA. Journal of Clinical Microbiology, 2018, 56(7), 00304-18; IF: 4.054, MNiSW = 35 pkt.

 

Gökce Nur Cagatay, Antos A, Meyer D, Maistrelli C, Keuling O, Becher P, Postel A. Frequent infection of wild boar with atypical porcine pestivirus (APPV). Transboundary and Emerging Diseases, 2018; 65: 1087-1093; IF=3,504, MNiSW = 35 pkt.

 

 

Nagroda III stopnia

 

Sałamaszyńska-Guz A, Rose S, Taciak B, Bącal P, Uspienski T, Douthwaite S. Biofilm Formation and Motility Are Promoted by Cj0588-Directed Methylation of rRNA in Campylobacter jejuni. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2018, 7:533, doi: 10.3389/fcimb.2017.00533, IF=3,520, MNiSW = 40 pkt.

 

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców - brak

 

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

 

 

Nagroda I stopnia

 

Popiel J, Cekiera A. Efficacy of two formulations of afoxolaner (NexGard® and NexGard Spectra®) for the treatment of generalised demodicosis in dogs, in veterinary dermatology referral centers in Europe. Parasites & Vectors 2018 1756-3305 Vol.11 Issue 1 s. 506-516 ; IF= 3,163, MNiSW = 35 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Dolka I, Czopowicz M, Gruk-Jurka A, Wojtkowska A, Sapierzyński R, Jurka P. Diagnostic efficacy of smear cytology and Robinson's cytological grading of canine mammary tumors with respect to histopathology, cytomorphometry, metastases and overall survival. Plos ONE, 2018;13(1):e0191595, doi: 10.1371/journal.pone.0191595; IF=2,766 (2018), MNiSW = 40 pkt.

 

 

Nagroda III stopnia

 

Gałęcki R, Sokół R. Treatment of cryptosporidiosis in captive green iguanas (Iguana iguana). Veterinary Parasitology. 2018. 252:17-21; IF = 2.422, MNiSW = 40 pkt.

 

 

 

 

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

 

 

Nagroda I stopnia

 

Ewelina Patyra i współpracownicy, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy za cykl oryginalnych prac badawczych:

 

Patyra E, Nebot C, Gavilán RE, Cepeda A, Kwiatek K. Development and validation of multi-residue and multi-class method for antibacterial substances analysis in non-target feed by liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part A, 2018, 35(3), 467 – 478; IF =2,047, MNiSW = 30 pkt.

 

Patyra E, Nebot C, Gavilán RE, Cepeda A, Kwiatek K. Development and validation of an LC-MS/MS method for the quantification of tiamulin, trimethoprim, tylosin, sulfadiazine and sulfamethazine in medicated feed. Food Additives and Contaminants: Part A, 2018, 35(5), 882 – 891; IF =2,047, MNiSW = 30 pkt.

 

Gavilán RE, Nebot C, Patyra E, Miranda JM, Franco CM, Cepeda A. Simultaneous analysis of coccidiostats and sulphonamides in non-target feed by HPLC-MS/MS and validation following the Commission Decision 2002/657/EC. Food Additives and Contaminants: Part A, 2018, 35(6), 1 – 14; IF =2,047, MNiSW = 30 pkt.

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 

według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 90 pkt.

 

łączny impact factor według listy JCR: 6,141

 

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

 

Nagroda I stopnia

 

Mgr Agnieszka Kaupke, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 

Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska, praca doktorska pt. „Inwazje Cryptosporidium u zwierząt gospodarskich, identyfikacja gatunków pasożyta przeprowadzona na podstawie analizy polimorfizmu markerów genetycznych” w skład której wchodzą następujące publikacje:

 

Kaupke A, Rzeżutka A. Epidemiologia inwazji Cryptosporidium parvum u zwierząt gospodarskich iwolno żyjących. Med Weter. 2017, 73, 387-394. IF 0.197, MNiSW =15 pkt.

 

Kaupke A, Kwit E, Chalmers RM, Michalski MM, Rzeżutka A. An outbreak of Massie mortality among farm rabbits associated with Cryoptosporidium infection. Res Vet Sci 2014, 97, 85-87 IF 1.409, MNiSW = 35 pkt.

 

Kaupke A, Rzeżutka A. Emergencje of novel subtypes of Cryptosporidium parvum in calves in Poland. Parasitol Res 2015, 114, 4709-4716; IF 2.027, MNiSW =30 pkt.

 

Kaupke A, Michalski MM, Rzeżutka A. Diversity of Cryptosporidium species occuring in sheep and goat breeds reared in Poland. Parasitol Res 2017, 116, 871-879; IF 2.558, MNiSW =30 pkt.

 

Kaupke A, Gawor J, Rzeżutka A, Gromadka R. Identification of pig-specific Cryptosporidium species in mixed infections using Illimina sequencing technology. Exp Parasitol 2017, 182, 22-25; IF 1.821, MNiSW = 25 pkt.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 

według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 135 pkt.

 

łączny impact factor według listy JCR: 8,012

 

 

Nagroda II stopnia

 

Lek. wet. Karol Stasiak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 

Zakład Wirusologii, praca doktorska pt. „Występowanie oraz charakterystyka molekularna herpeswirusów w populacji koni w Polsce” w skład której wchodzą następujące publikacje:

 

Stasiak K., Rola J., Żmudziński J.F. Herpeswirus koni typ 1 – dobrze poznany, lecz ciągle stanowiący wyzwanie. Postępy Mikrobiologii 2016, 55, 351-360; IF=0,311, MNiSW=15 pkt.

 

Stasiak K., Rola J., Płoszay G., Socha W., Żmudziński J.F. Detection of the neuropathogenic variant of equine herpesvirus type 1 associated with abortions in mares in Poland. BMC Veterinary Research 2015;11, 102, doi: 10.1186/s12917-015-0416-7; IF =1,643, MNiSW=35 pkt.

 

Stasiak K., Rola J., Żmudziński J.F.: Application of real-time PCR for evaluation of distribution of equine herpesvirus type 1 in tissues of aborted fetuses. Polish Journal of Veterinary Sciences 2015, 18, 833-839; IF = 0,719, MNiSW=20 pkt.

 

Stasiak K., Dunowska M., Hills S.F., Rola J.: Genetic characterization of equid herpesvirus type 1 from cases of abortion in Poland. Archives of Virology 2017, 162, 2329-2335; IF = 2,160, MNiSW = 20 pkt.

 

Stasiak K., Dunowska M., Rola J.: Prevalence and sequence analysis of equid herpesviruses from the respiratory tract of Polish horses. Virology Journal 2018, 15,106, doi: 10.1186/s12985-018-1018-3; IF = 2,465; MNiSW=20 pkt.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 

według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 110 pkt.

 

łączny impact factor według listy JCR: 7,298

 

 

W kategorii za pracę habilitacyjną przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji

 

 

Nagroda I stopnia

 

 

Dr Sebastian Gnat, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, osiągnięcie naukowe w formke monotematycznego cyklu publikacji objętych tytułem: „Doskonalenie metod diagnostyki dermatofitów zoofilnych w aspekcie molekularnej identyfikacji gatunkowej, typowania epidemiologicznego i oceny stopnia wirulencji” w skład którego wchodzą następujące publikacje:

 

Ziółkowska G, Nowakiewicz A, Gnat S, Trościańczyk A, Zięba P, MajerDziedzic B. Molecular identification and classification of Trichophyton mentagrophytes complex strains isolated from humans and selected animal species. Mycoses, 2015; 58 (3): 119-126; doi:10.1111/myc.12284. IF2015: 2,332; MNiSW2015: 30 pkt.

 

Gnat S, Nowakiewicz A, Ziółkowska G, Trościańczyk A, Majer-Dziedzic B, Zięba P. Evaluation of growth conditions and DNA extraction techniques used in the molecular analysis of dermatophytes. Journal of Applied Microbiology, 2017; 122: 1368—1379; doi:10.1111/jam.13427. IF2016: 2,099; MNiSW2016: 30 pkt.

 

Gnat S, Nowakiewicz A, Łagowski D, Trościańczyk A, Zięba P. Multiple-strain Trichophyton mentagrophytes infection in a silver fox (Vulpes vulpes) from a breeding farm. Medical Mycology, 2018; 0: 1–10; doi: 10.1093/mmy/myy011. IF2016: 2,377; MNiSW2016: 30 pkt

 

Gnat S, Łagowski D, Nowakiewicz A, Trościańczyk A, Zięba P. Infection of Trichophyton verrucosum in cattle breeders, Poland: A 40-year retrospective study on the genomic variability of strains. MYCOSES, 2018; doi: 10.1111/myc.12791. IF2016: 2,252; MNiSW2016: 25 pkt.

 

Gnat S, Łagowski D, Nowakiewicz A, Zięba P. Phenotypic characterization of enzymatic activity of clinical dermatophyte isolates from animals with and without skin lesions and humans. Journal of Applied Microbiology, 2018; doi: 10.1111/jam.13921. IF2016: 2,099; MNiSW2016: 30 pkt

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 

według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 145 pkt.

 

łączny impact factor według listy JCR: 11.159

 

 

Kategorie prac przeglądowych

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu nauk weterynaryjnych opublikowaną w „Medycynie Weterynaryjnej”

 

Strachecka A, Łoś A, Filipczuk J, Schulz M. Indywidualne i społeczne mechanizmy odporności pszczoły miodnej. Med.Weter. 2018, 74(7), 426-433.

 

(wybrana jednomyślnie w głosowaniu tajnym)

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 

 

Nagroda I stopnia

 

Jaśkiewicz A, Pająk B, Orzechowski A. The many faces of Rap1 GTPase. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(10), pii: E2848. doi: 10.3390/ijms19102848; IF=3,687, MNiSW = 30 pkt.

 

 

Nagroda II stopnia

 

Żmigrodzka M, Rzepecka A, Krzyżowska M, Witkowska-Piłaszewicz O, Cywińska A, Winnicka A. The Cyclooxygenase-2/Prostaglandin E2 pathway and its role in the pathogenesis of human and dog hematological malignancies. Journal of Physiology and Pharmacology 2018, 69, 5,653-661;

 

IF=2,478, MniSW=25 pkt.

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR - brak

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców - brak

 

 

Kategoria monografii

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową - brak

 

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię dydaktyczną - brak

 

W kategorii doniesienia kazuistyczne: - brak